Flemming Stenild (F), der er formand for Sygehusudvalget i Region Sjælland.

Flemming Stenild (F), der er formand for Sygehusudvalget i Region Sjælland.

Apopleksibehandling styrkes

En status for behandlingen af apopleksipatienter viser, at Region Sjælland på flere områder er rigtigt godt med i forhold til de øvrige regioner, men at man kan – og vil – gøre det endnu bedre.
- Vi vil i udvalget følge området nøje den kommende tid, siger Flemming Stenild (F), der er formand for Sygehusudvalget.
Flemming Stenild er selv meget tilfreds med at kunne konstatere at Region Sjælland følger de nationale retningslinjer for behandling af apopleksi, Region Sjælland er den region der gennem de sidste par år mest markant har forbedret kvaliteten af apopleksibehandlingen, at Region Sjælland ligger over eller på landsgennemsnittet på 8 ud af 10 kvalitetsindikatorer og at Region Sjælland er den region, der gennemfører næstflest trombolyser (kun overgået af Midtjylland)
 
- Men der er selvfølgelig ting, der kan gøres endnu bedre. Derfor vil vi på vores næste møde i Sygehusudvalget den 14. juni 2011 have en endelig redegørelse for de iværksatte tiltag på regionens sygehuse på udvalgets dagsorden.
pm

Publiceret 22 May 2011 12:00