En af pælene - visende et grimt glasskår som kan skade strandens badegæster ganske alvorligt.

En af pælene - visende et grimt glasskår som kan skade strandens badegæster ganske alvorligt.

Hold naturen ren for affald

Affald på vores strande fordufter ikke af sig selv.

Med tyggegummi, ispapir og andet affald indstøbt i acryl gør en opsigtsvækkende udstilling denne sommers strandløver og andre gæster det klart, hvor mange måneder, år og århundreder "uskyldigt" affald kan spolere en ellers god oplevelse på stranden i Faxe Ladeplads.
I perioden fra den 1. juni til den 5. september vil der igen i år blive opsat en udstilling ved P-pladsen nær Strandparken i Faxe Ladeplads.
Udstillingen består af pæle, som bærer en acryl-klods med indstøbt affald. Pælene er placeret på en tidsakse i forhold til affaldets nedbrydningstid.
Udstillingen skal samtidig være en opfordring til de besøgende om at putte affald i affaldsstativerne eller affaldsbeholderne på/ved strandene eller tage affaldet med hjem.
Region Sjælland finansierer udstillingen, der er udtænkt af Anne Elmer fra Museum Lolland Falster. Modelbygger Henning Friis står bag tilblivelsen af akrylblokkene og Produktionsskolen Saxenhøj på Lolland har samlet udstillingerne.
Faxe Kommune samarbejder med 10 andre kommuner i Region Sjælland om kampagnen "Ren Strand - Ren Natur 2011".
Faxe Kommune deltager i kampagnen Ren Strand – Ren Natur lørdag den 18. juni mellem kl. 14.00 og kl. 16.00.
Faxe kommune har på dagen flere kampagner i området langs Faxe Ladeplads strand. Opgaven går ud på at opsamle alt det menneskeskabte affald, der ligger og flyder på stranden og i byen.
Pointen er at sende et signal om, at affaldet er en ressource, som i nær fremtid kan anvendes til biogas eller på anden vis genbruges. Vi skal derfor allesammen være bedre til at bruge affaldet og samtidig holde naturen og vores byer rene.
Ved Strandparken, Strandvejen 7 får kommunen hjælp af en masse søde børn og voksne fra bl.a. Børnehuset Mælkevejen og Stilledal Spejderne som sammen med kommunes Naturvejleder og Klimaudvalg, Byråd m.fl. vil have gang i mange spændende klima- og miljøaktiviteter.
Der vil bl.a. blive afholdt et lille orienteringsløb, som på en sjov og anderledes måde inddrager deltagerne med forskellige spørgsmål og opgaver som skal løses, før man må løbe videre til næste post. Løbet skal bidrage til en bedre forståelse af menneskets påvirkning af klima og miljø.
Faxe Beredskab kommer også og giver en hånd med og de vil sørge for kaffe/vand, snobrød, en pølse fra grillen mv.
Arrangørerne har igen i år en aftale med Amatør-børneteatret Spotlight fra Haslev, om at gå på stranden omkring ”Flagstangspladsen” for enden af Øster Søvej.
Borgerforeningen støtter op om kampagnen med en indsats i byen. Ren by starter op allerede kl. 12.00 i Lunden og turen går så gennem hovedgaden, på cykelstier m.v. Turen slutter ved Strandparken.
pm

Smid tomme dåser i de dertil opstillede affaldsspande.

Smid tomme dåser i de dertil opstillede affaldsspande.

Publiceret 22 May 2011 17:15