Landbruget som energileverandør

Af
Af Jan Wammen Dam

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds (V).

Vi er nu i slutningen af indeværende valgperiode. For mig er det en afgørende opgave efter valget at skabe rammerne for fremtidens energiproduktion, der bl.a. skal baseres på halm, gylle og anden biomasse.
Det vil være en afgørende prioritet for mig, hvis jeg bliver valgt til Folketinget.
Det nuværende afregningssystem skal gøres attraktivt for landmænd og værker mhp. at bruge halm og anden biomasse.
I modsætning til vindmøllerne, hvis energi skal bruges i samme øjeblik som den produceres, så kan energi fra biomasse i øvrigt oplagres og bruges når behovet er størst.
Men det er nu vi skal investere i fremtiden og sikre grøn energi fra ethanolanlæg eller bioraffinaderier som supplement til vindmøllerne.
I Kalundborg produceres der i dag bioethanol ud af restprodukter fra bl.a. landbruget. Det er vejen frem mod en mere grøn transport, hvor bilerne kører på ”halm-benzin”.
Lad os benytte os af dette frem for S & SFs straffeforanstaltninger over for de sjællandske bilister i form af en ny "Berlin-mur" eller betalingsring omkring København.
Tilsvarende har energiingeniør Jens Dall Bentzen netop fået prisen som årets europæiske opfinder for et nyt biomasse-kraftværk i Bogense.
Der er masser af jobs på landet i Danmark i biomasseenergi, og samtidigt sikrer vi en stabil indenlandsk energiforsyning, men det kræver, at vi kender vores besøgelsestid.

Publiceret 22 May 2011 08:30