Adm. direktør i DiBa Petter Blondeau.

Adm. direktør i DiBa Petter Blondeau.

Positiv udvikling i DiBa i 1. kvartal

Årets tre første måneder i DiBa har været kendetegnet af en god basisindtjening, markant lavere nedskrivninger på udlån og et kurstab forårsaget af en generel rentestigning.
 
DiBa opnåede i 1. kvartal en basisindtjening på knapt 10 mio. kr., hvilket er på det niveau, banken havde forventet. Samtidig er nedskrivninger på udlån faldet ret markant fra godt 14 mio. kr. i 1 kvartal sidste år til 1,5 mio. kr. i år.
 
- Ja, der er visse forårstegn i luften, men det har også været en lang vinter, konstaterer adm. direktør Petter Blondeau og henviser til de seneste 2½ års økonomisk kulde under finanskrisen.
 
- Vi glæder os over, at vi kan se effekten af de målrettede indsatser, vi har igangsat og gennemført. Og det kan aflæses direkte i vores basisindtjening. I den sammenhæng er der grund til at fremhæve, at vores udgifter til personale og administration er faldet med næsten 10 % i forhold til sidste år, og vores samlede driftsomkostninger er nu nede på det laveste niveau i de seneste 5 år, udtaler Petter Blondeau.

Stigende renter

Årets første måneder har været præget af en generel rentestigning, og det påvirker kursreguleringerne i bankernes regnskaber.
DiBa fik som følge heraf et kurstab på godt 10 mio. kr., og derfor endte det samlede resultat med et lille minus godt 2 mio. kr. efter skat. Det betegner Petter Blondeau som acceptabelt:
 
- Det generelle renteniveau er vi ikke herre over, og derfor må vi acceptere, at vores kursreguleringer i moderat omfang går op og ned i takt med udsving i renten. Vi har derimod indflydelse på den risiko, vi ønsker at påtage os, og dér kan vi glæde os over, at vi som et strategisk indsatsområde har reduceret vores renterisiko ganske betydeligt i løbet af det seneste år. Derfor er vi heller ikke blevet så hårdt ramt af rentestigningen, som vi kunne have været, konstaterer han.
 
Efter udløbet af 1. kvartal har DiBa offentliggjort, at banken i kraft af en stærk likviditetssituation har valgt at førtidsindfri et obligationslån på 500 mio. kr. Alligevel har banken fortsat en høj likviditetsoverdækning på 123 % i forhold til lovens krav.
 
Efter udgangen af 1. kvartal har banken også solgt DiBa Forsikring A/S til Købstædernes Forsikring, Gensidig. Salgsprisen var 170 mio. kr. samt betaling for agentur- og samarbejdsaftale. Efter salget kan DiBas solvens opgøres til 20 %, hvilket er blandt de højeste solvensprocenter hos danske pengeinstitutter.

Godt begyndt

¨- 1. kvartal er forløbet, som vi havde forventet på de områder, vi selv har størst indflydelse på. Med hensyn til nedskrivninger på udlån har niveauet været meget lavt i 1. kvartal, og det er nok ikke en realistisk rettesnor for resten af året. Men under alle omstændigheder forventer vi, at årets samlede nedskrivninger vil være markant under sidste års, slutter Petter Blondeau og tilføjer:
- Året er godt begyndt, og vi tror på, at foråret har bidt sig fast.
 
DiBa fastholder forventningerne om en basisindtjening på 50-60 mio. kr. for hele året. Herudover forventes salget af DiBa Forsikring at indvirke positivt på årets resultat med ca. 85 mio. kr.
pm

null

Publiceret 22 May 2011 06:30