Randers Regnskov søger om dispensation

Af
Dan Jensen

Randers Regnskov har søgt Randers Kommune om en dispensation fra åbeskyttelseslinien i forbindelse med et nyt projekt.
Man ønsker at lave et lukket stisystem mellem regnskoven og den planlagte store udvidelse på den gamle snerydningsplads.
Der er peget på flere forskellige modeller, men valget er faldet på en indhegnet sti, der skal gå under jernbanebroen ved Gudenå, og videre til snerydningspladsen.
Det vil medføre at den eksisterende sti Pramdragerstien flyttes længere ud mod åen.
Sagen behandles i Miljø- og teknikudvalget i morgen, og indstillingen er at der gives dispensation fra åbeskyttelseslinien.


Publiceret 23 May 2011 08:44