(Foto. JCJ).

(Foto. JCJ).

Tredje og sidste renovering af Pedersvejkvarteret

Af
Per Møller

I foråret 2009 påbegyndte anlægsarbejderne for helhedsplanen for vejrenovering af Pedersvejkvarteret i Køge. Arbejderne udføres etapevis - og netop nu er tredje og sidste etape i gang - strækningen fra Tøxensvej til Jernstøbervænget ved Køge å.
Arbejdet medfører bl.a., at Vestergade i perioden fra i dag, mandag den 23. maj frem til og med den 30. juni lukkes ved Pedersvej.
- For at beboerne samt personalet på Køge Postkontor samt kunderne til posthuset kan færdes i den periode, er der lavet en midlertidig indkørsel til Jernstøbervænget og for kunderne til posthuset en midlertidig indkørsel fra Vestergade, fortæller Jesper Andersen fra Energiforsyningen i Køge til Lørdagsavisen.dk.
Arbejdet omfatter renovering af kloaksystemet på Pedersvej, Jernstøbervænget, Glæsiersvej og Æblevej.
Der er tale om at separere kloaksystemet ved ejendommene, således at spildevandet og regnvandet ledes hver for sig. Spildevandet ledes til en pumpestaion på den anden side af Ringvejen, mens regnvandet ledes til Køge å gennem Jernstøbervænget. Der vil også indgå vejforskønnelse i arbejdet.
I denne tredje etape arbejdes der også på "passagen" på strækningen mellem Allégade og Tøxensvej ved Lovparken omlægges til en cykel- og gangsti for derved at få en bedre sammenhæng mellem Lovparken og legepladsen og dermed skabe en større tryghed og rekreative værdier for parkens brugere.
Hele tredje etape forventes afsluttet omkring 1. november, oplyser Jesper Andersen fra Energiforsyningen i Køge.

Publiceret 23 May 2011 15:15