Udnævnelse i Politikompagni Køge

Politikompagni Køge var i lørdags aktiveret til den årlige alarmeringsøvelse og stod opmarcheret i gården bag politistationen i Køge, da kompagnichef, Freddy Jensen kaldte stabshjælper/kører Carsten Rasmussen frem foran geledderne og udnævnte ham til næstkommanderende ved politikompagniet pr. 15 maj.
Carsten Rasmussen fra Vemmedrup efterfølger Henning Hansen fra Hårlev på posten, idet denne efter eget ønske tidligere havde overtaget ansvaret som delingsfører for kompagniets 2. politideling.
Carsten Rasmussen har en fortid som værnepligtig sergent ved Den Kongelige Livgarde.  Da han i 1982 blev slettet af lægdsrullen og som 34‐årig ikke mere ville blive genindkaldt til træning med Livgarden, søgte han til hjemmeværnet, hvor han blev budt velkommen i det lokale kompagni – 5325 Ringsbjerg.
I hjemmeværnet blev han snart headhuntet til vigtige poster og har efterhånden prøvet det hele: oplysningsmand og næstkommanderende i det lokale kompagni i 9 år, kompagnichef for Stabskompagni 5300 i Ringsted i 10 år, kaptajn til rådighed og senere administrationsofficer ved Staben i Hærhjemmeværnsdistrikt Storstrømmen i 3 år – og siden 2008 stabshjælper/kører ved Politikompagni Køges signalgruppe.
Carsten Rasmussen er 62 år og arbejder til daglig i en specialistafdeling i Danske Bank, hvor han er med til at kontrollere pengestrømme ved handel med Fjernøsten.
pm

Publiceret 23 May 2011 18:00