Pinligt Thomas Kielgast

I tirsdags  var jeg, som repræsentant for "Søparken" på Nylandsvej, inviteret til møde på Køge Rådhus. Jeg og repræsentanter fra flere andre af kommunens almennyttige boligområder, har været inviteret for at drøfte den aktuelle bandekonflikt, og drøfte indsats overfor denne, sammen med borgmester Thomas Kielgast.
Det var et godt møde, og både den ene vej og den anden vej kom der masser af holdninger og forslag. Så langt, så godt.
Men da mødet var slut, spurgte jeg borgmesteren om han kom til vores og Køge-borgernes fredsdemonstration "Vores by Vores fred", som netop er borgernes fredelige protest mod den konflikt der har været, og den utryghed der følger med når bander og rockere skyder på hinanden på åben gade i vores by.
"Nej, de demonstrationer er bare valgflæsk", konstaterede borgmesteren hånligt, med klar henvisning til initiativtager Jesper Gisli, der som Køge-borger har sagt fra overfor disse bander og rockere, og taget initiativ til demonstrationerne på facebook.
Desværre er Jesper også folketingskandidat for SF i Køge-kredsen, og det må man åbenbart ikke være, hvis man som borger vil sige fra overfor uro og utryghed med et eneste budskab: Fred!
Pinligt, Thomas Kielgast. Pinligt. Tyv tror åbenbart hver mand stjæler, eller hvad?
Jeg tror at alle der har været med til demonstrationerne, og de der har været med til at arrangere og planlægge og udføre demonstrationerne, vil give mig ret i, at Jesper Gisli i den grad har holdt alt andet end FRED væk fra vores demonstrationer. Og har på intet tidspunkt nævnt noget om politik.
Det er pinligt, at jantelov, mistro og politisk fnidder skal stå i vejen for Borgmesterens og byrådets opbakning til og deltagelse i Køge-borgernes fredsdemonstrationer.
Men vi bliver ved, vi Køge-borgere, for det er os der i vores hverdag skal se os over skulderen og ofte leve med utryghed.
Så må Thomas Kielgast mene og sige hvad han vil - og Thomas, du er ligesom alle andre Køge-borgere altid velkommen, hvis du en dag vil komme med fred! Og ja det ville klæde vores lokale politikkere og møde op og deltage aktivt, og vise at de også mener at de vil have fred i vores by.

Publiceret 23 May 2011 12:15