17 bump

Trafiksaneringen i Hvidovre Nord gøres færdig

Nu bliver hele området, der er afgrænset af S-banen, Hvidovrevej, Allingvej og Avedøre Havnevej gjort til en hastighedszone med en begrænsning på 40 km/t.

Inde i dette afgrænsede område skal der suppleres med 17 bump og ved alle indfaldsveje til området bliver der sat skilte op med zonetavler. På Hvidovre Kommunes hjemmeside kan særligt interesserede studere et oversigtskort, hvor man kan se de omtrentlige placeringer af de nye bump og den nuværende mindre hastighedszone omkring Kløverprisvej, Landlystvej og Femagervej. Den eksisterende fartdæmpning til 30 km/t på M. Bechs Alle ved Præstemoseskolen bevares. oas

Publiceret 24 May 2011 09:00