Denne dåse i acryl er en del af udstillingen på regionens strande. I naturen kan det tage flere hundrede år, før sådan en forglemmelse fordufter fra stranden.

Denne dåse i acryl er en del af udstillingen på regionens strande. I naturen kan det tage flere hundrede år, før sådan en forglemmelse fordufter fra stranden.

Affald på regionens strande fordufter ikke af sig selv

Region Sjælland samarbejder med 11 kommuner i regionen om "Ren Strand - Ren Natur 2011". Der er stor opmærksomhed på affald i naturen og andre Lokal Agenda 21-initiativer i denne del af landet. Der bliver henover foråret og sommeren renset strand rundt langs Regions Sjællands kyster.
Mens hundredvis af frivillige igen i år renser regionens strande, gør en opsigtsvækkende udstilling med tyggegummi, ispapir og andet affald i acryl strandløverne opmærksomme på, hvor mange måneder, år og århundreder "uskyldigt" affald kan spolere en ellers god oplevelse på strande langs Region Sjællands kyster.
 
Erfaringer fra tidligere år viser, at mange frivillige yder en kæmpe indsats for at hjælpe med at rense strandene og naturen.
Blandt de mange hjælpere er børnehaver, skoler, campister, spejdere, lystfiskere, idrætsforeninger, grundejer-, lejer- og borgerforeninger på listerne over frivillige, der vil være med til at holde naturen ren.
Det affald, de frivillige samler ind, bliver efter aftale afhentet af kommunerne på de enkelte lokaliteter.

Skrog og skod i acryl

Syv steder vil en opsigtsvækkende udstilling i løbet af sommeren på enkel vis synliggøre, hvor lang tid skrald bliver i naturen, før det er nedbrudt. Indstøbt i seks store acrylblokke på pæle er eksempler på vores efterladenskaber. Strandens gæster kan læse, hvor lang tid det tager naturen at nedbryde affaldet.
Der er langt mellem den første og den sidste pæl. Det tager fra et par uger og op til en måned før det tabte æbleskrog er væk – mens et glasskår kan blive liggende på stranden i mindst 40.000 år. Udstillingens fire andre eksempler indstøbt i acryl er et cigaretskod (4 år), et stykke tyggegummi (5 år), et stykke ispapir (3 år) og en sodavandsdåse (10-500 år).
Region Sjælland koordinerer og finansierer denne udstilling, der oprindelig er udtænkt af Anne Elmer fra Museum Lolland Falster.
Modelbygger Henning Friis står bag tilblivelsen af acrylblokkene og Produktionsskolen Saxenhøj på Lolland har samlet udstillingerne, som kommunerne stiller op følgende steder:
• Fra den 1. juni til den 5. september: Strandparkens P-plads ved Faxe Ladeplads.
• Fra den 15. juli til 5. september: Stranden ved Greve Strandkro.
• Fra den 1. juni til den 5. september: Svinø Strand i Vordingborg Kommune.
• Fra den 19. maj til den 5. september: Kobæk Strand i Slagelse Kommune.
• Fra den 1. juni til den 15. juli: Køge Søndre Strand
• Fra den 1. juni til den 5. september: Stranden ved Rødvig havn i Stevns Kommune.
• Fra den 1. juni til den 5. september: Ringsted Bibliotek.
pm

Kampagne-logo for Ren strand - Ren natur.

Kampagne-logo for Ren strand - Ren natur.

null

Publiceret 24 May 2011 17:15