(Foto: JCJ).

(Foto: JCJ).

Hastrupskolen i Køge fylder 40 år

Hastrupskolen på Langelandsvej i Køge kan i år fejre 40 året for indvielsen af skolen i 1971.
I den forbindelse sættes en række forskellige arrangementer i søen – og gamle elever og lærere inviteres således til fest på skolen den 26. august.
For 40 år siden var der ikke meget andet end en bar mark, hvor Hastrupskolen ligger i dag. Fra skolen var der udsigt til marker og gårde, hvor der i dag er bebygget.
Køge Byarkiv har samlet de gamle billeder og avisartikler fra skolens start på siden www.historieskolen.dk under punktet hent materiale.
Her kan man også læse udvalgte avisartikler fra byggeriet.  Man kan f.eks. læse, hvordan Skolekommissionen ved valget af den 5-fløjede skole lagde vægt på trivsel, fællesrum og de små gårdhaver mellem pavillonerne. Lærerne blev også hørt, og spurgte i deres kommentarer blandt andet til, om ovenlysvinduerne kunne mørklægges, så der kunne vises film. Ovenlysvinduerne er siden helt forsvundet, da det flade tag måtte overbygges med en rejsning, men trivsel og fællesskab er stadig nogle af Hastrupskolens vigtigste fokusområder.
I august 1971 kunne 233 børn begynde i skolens første fløj. Køkkenfaciliteterne var ikke helt på plads, så der kunne ikke serveres kaffe til de fremmødte, man alle blev budt på ispinde.
Fødselsdagen i 2011 fejres på flere måder. Eleverne inviteres til høstfest i efteråret, hvor temaet netop er områdets udvikling omkring Hastrupskolen, og skolen har søgt penge til at fortælle 40 års historie med udgangspunkt i de mange forskellige kulturer, der mødes på Hastrupskolen.
 
Gamle elever og lærere inviteres som nævnt til jubilæumsfest den 26. august – flere informationer om det kan hentes på hastrupskolens hjemmeside: www.hastrupskolen.dk, oplyser konstitueret pædagogisk afdelingsleder, Malene Erkmann.
pm

(Foto. JCJ).

(Foto. JCJ).

Kloakeringen ved Hastrupskolen graves ned. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv).

Kloakeringen ved Hastrupskolen graves ned. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv).

Udsigt over sportspladsen bag Hastrupskolen ved åbningen. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv).

Udsigt over sportspladsen bag Hastrupskolen ved åbningen. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv).

Publiceret 24 May 2011 16:15