Kvinderne kan kigge langt efter deres normale levestandard, hvis de ikke har sikret deres pension i tilfælde af skilsmisse.

Kvinderne kan kigge langt efter deres normale levestandard, hvis de ikke har sikret deres pension i tilfælde af skilsmisse.

Kvinder er en million bagud i pension

Kvinderne i Hørsholm, Rudersdal og Gentofte skal holde fast i deres ægteskab, hvis de vil bevare levestandarden i alderdommen. De mangler nemlig 1 million kroner på bankbogen sammenlignet med deres mænd

Af
Helle Christoffersen

Hørsholm, Rudersdal og Gentofte lægger sig klart i spidsen, når det gælder forskellen på mænd og kvinders pensionsformuer. I disse kommuner har mændene en gennemsnitlig pensionsformue, der er over en million kroner større end kvindernes, viser nye tal fra Forsikring & Pension.
Pudsigt nok er det også i disse kommuner skilsmisseprocenterne er blandt de højeste. I Gentofte har man fx landets næststørste skilsmisserate, og ser man på dem, der har pensionen inden for rækkevidde, så er sandsynligheden for at blive skilt i alderen 50-64 år på 15 procent i forhold til landsgennemsnittet på 10 procent.

Et skattespørgsmål

"Årsagen til den store forskel i disse kommuner er, at man har stort fokus på at fjerne skatten, og jo højere din løn er, jo mere skat kan du fjerne gennem at tegne pensionsordninger. Derfor er billedet meget tydeligt, når udgangspunktet er høje lønninger. Men det giver større anledning for ægtefællerne til at have fokus på, hvordan de hver især er stillet juridisk," siger finansrådgiver Kim Valentin, Finanshuset i Fredensborg.

På landsplan er den gennemsnitlige forskel mellem mænd og kvinders pensionsordninger godt 300.000 kroner, og den burde generelt få kvinderne til at spekulere lidt over deres situation.
Siden 2007 har det nemlig været sådan, at parterne hver især tager sin pension med sig i tilfælde af skilsmisse, medmindre man har indgået en ægtepagt, der forhindrer det.

Kvinderne skal tage initiativ

"Der sker sjældent noget, hvis ikke kvinden i ægteskabet selv tager initiativet. Det kan nogle gange være svært, men man kan jo bruge fx denne artikel som anledning til at drøfte det. For det er vigtigt. I gennemsnit er det kvinden der mister mest, når aftalerne ikke er på plads," siger Kim Valentin.

At det er en god idé som kvinde at følge med i sin pension understreges af, at kvinderne lever længere. De skal altså have en væsentligt mindre pension til at strække længere.

"Det bliver særligt tydeligt i tilfælde af skilsmisse, som jo ofte også rammer uheldigt, når parret er midt i eller sidst i fyrrene, og børnene er flyttet. Hvis kvinden på det tidspunkt både skal sætte sit forbrug mærkbart ned og samtidig øge sin pensionsopsparing betragteligt, så er det svært. Ydermere hvis hun har været på deltid. Derfor er det afgørende, at parterne har aftalt, hvordan pengene skal fordeles, inden skilsmissen er en realitet," siger Kim Valentin.

Fakta:

Gennemsnitlige pensionsformuer 60-årige 2008-2010:

Kommune       Gnsn pension mænd   Gnsn pension kvinder   Difference i kr.

Hørsholm        3.408.035                  2.022.084                    1.385.951
Rudersdal       3.239.785                  2.141.071                    1.098.714
Gentofte         3.242.891                  2.173.632                    1.069.259
Allerød            2.610.343                  1.817.168                       793.176
Furesø            2.605.206                  1.950.736                       654.470
Lyngby           2.503.084                   2.035.233                      477.850
Hillerød          2.103.403                   1.608.410                      422.922
Fredensborg  2.068.247                   1.658.666                      409.581
Egedal           1.939.553                   1.596.658                      342.895
Frsund           1.737.640                   1.437.631                      300.009
Albertslund    1.747.232                   1.721.987                        25.245
Kilde: Forsikring & Pension

Publiceret 24 May 2011 09:00