Justitsminister Lars Barfoed i selskab med bl.a. byrådsmedlem i Greve kommune Brigitte Klintskov Jerkel (C). (Privatfoto).

Justitsminister Lars Barfoed i selskab med bl.a. byrådsmedlem i Greve kommune Brigitte Klintskov Jerkel (C). (Privatfoto).

Lars Barfoed besøgte Askerød

Også bandeenheden Task Force Øst på Karlslunde Politistation blev besøgt.

Justitsminister Lars Barfoed besøgte mandag det udsatte boligområde Askerød ved Greve og deltog efterfølgende i offentligt debatmøde
Besøget startede med at justitsministeren besøgte bandeenheden Task Force Øst på Karlslunde Politistation sammen med sin partikollega Brigitte Klintskov Jerkel, hvorefter de sammen tog til Askerødbebyggelsen for at se de mange konstruktive tiltag, som beboerforeningen og kommunen efter en årrække med uro har taget i fællesskab for at gøre området mere roligt og trygt for borgerne.
I forbindelse med besøget var der arrangeret et debatmøde under overskriften ”Hvordan stopper vi bandekriminaliteten?”. Udover justitsminister Lars Barfoed (C) bestod panelet af Socialistisk Folkepartis integrationsordfører Astrid Krag, tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen og beredskabsinspektør Torben Bang Christensen. Ordstyrer var byrådsmedlem i Greve kommune Brigitte Klintskov Jerkel (C).
Der var bred enighed i panelet om, at der skal en tidlig og forebyggende indsats til for at undgå bandekriminalitet. At banderne skal stresses hele tiden og vi er nød til at straffe. At der skal være en mulighed for exit strategi med hjælp til uddannelse, beskæftigelse og bolig.
På regeringsniveau har det også haft høj prioritet og på den baggrund kunne justitsminister Lars Barfoed i går præsentere en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, som sikrer danskerne endnu bedre i de kommende år. Samtidig etableres grundlaget for en fortsat styrkelse af kampen mod de rockere og kriminelle bander, der med våben og narkokriminalitet spreder utryghed i hele landet.
Endelig øges hjælpen til de danskere, der udsættes for personlig forfølgelse, eksempelvis fra en tidligere samlever - stalking.
pm

Lars Barfoed kunne på mødet bl.a. præsentere en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, som skal sikre danskerne endnu bedre i de kommende år. Til venstre ses ordstyrer Brigitte Klintskov Jerkel. (Privatfoto).

Lars Barfoed kunne på mødet bl.a. præsentere en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, som skal sikre danskerne endnu bedre i de kommende år. Til venstre ses ordstyrer Brigitte Klintskov Jerkel. (Privatfoto).

Aftalen indeholder bl.a. følgende elementer:

* Intensiveret bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet. * Bande task-forcen i Karlslunde til 80 mio. kr. årligt videreføres fra 2012 og frem, og politiet tilføres yderligere 10 mio. kr. årligt til en styrket indsats mod bande- og rockermiljøet. * Der etableres en særlig restriktiv arrestafdeling i Vestdanmark til negativt stærke indsatte efter samme model som Politigårdens Fængsel. * Der laves en national plan for politiindsats i ghettoer. * Anklagemyndigheden vil være fuldt ud opmærksom på at nedlægge påstand om udvisning på grund af banderelateret kriminalitet, når betingelserne herfor er opfyldt. * Danmark vil fremover i langt højere grad sende kriminelle udlændige til afsoning i deres hjemlande.

Publiceret 24 May 2011 13:15