Tryghedspakken virker

Vagter og overvågning har bremset vold og røverier på Køge Bugt-strækningen.

Den såkaldte tryghedspakke på S-banen virker efter hensigten. Statistikken viser, at der, siden pakken blev gennemført i foråret 2009, ikke har været et eneste tilfælde af røveri eller vold på de stationer på Køge Bugt-banen, som er omfattet af ordningen.
Til sammenligning skete der, umiddelbart inden tryghedspakken trådte i kraft, hele 11 røverier mod kiosker på strækningen.  
- Tryghedspakken er en succes. Den gør en forskel, og vi opfylder til fulde de parametre, der ligger til grund for Folketingets bevilling, nemlig fast vagtordning, bedre kameraovervågning og øget samarbejde med blandt andet politi og kommuner for at få skabt større tryghed og mere liv på stationerne, siger programchef Karsten Andersen, DSB S-tog.
Tryghedspakken blev indført på initiativ af daværende transportminister Lars Barfoed i kølvandet på en stribe voldsomme begivenheder – overfald, røverier, indbrud og hærværk – på Køge Bugt-banen. Karsten Andersen er netop nu ved at lægge sidste hånd på en evaluering af de foreløbige erfaringer med den.
- Vi vil gerne opretholde vagtordningen af hensyn til både kunderne og vores medarbejdere. Det, at vagterne er der, virker i sig selv tryghedsskabende, også selv om der ikke er grund til uro. Omvendt oplever vi også, at problemer helt andre steder skaber utryghed, selv om de ikke har noget med os at gøre. Vi har at gøre med psykologiske faktorer, som kan være svære at tackle. Derfor vil vi gerne fortsætte arbejdet med tryghedspakken og de forskellige elementer, der indgår i den, siger Karsten Andersen. 

Fakta

Tryghedspakken blev indført i april 2009 i kølvandet på en række røverier og voldsepisoder på Køge Bugt-banen. Pakken indeholder fire elementer: • Etablering af fast vagt på fem udvalgte stationer. • Opsætning af forbedret overvågningsudstyr. • Fast overvågning på udvalgte stationer. • Forstærket samarbejde med kommuner og politi (SSP). Pakken finansieres via et aktstykke fra Folketingets Finansudvalg. Derudover har DSB S-tog selv investeret i en række tryghedsskabende foranstaltninger, blandt andet indsættelse af mere vagtpersonale på udvalgte stationer og i togene natten efter fredag og lørdag. DSB S-tog har også etableret sin egen overvågningscentral, hvorfra man får billeder fra 1.200 kameraer på stationerne. Centralen er bemandet døgnet rundt.

Publiceret 24 May 2011 16:00