Randers:

Spørgsmål vedrørende udbud

Af
Henriette Klausen

Bruger- og pårørenderådet for Kristrupcentret havde til Randers Byråds møde i går, fremsendt en række spørgsmål til den åbne spørgetid.
Der arbejdes på at sende driften af plejehjemmet i udbud og rådet spurgte blandt andet om hvorvidt kommunen kunne garantere at service og personaleforhold vil forblive uændrede.
Borgmester Henning Jensen Nyhuus svarede, at det er en forudsætning for udbuddet at servicen ikke forringes, og at medarbejderne sikres gode arbejdsforhold.
- Hvis en privat leverandør ikke opfyder kravene vil kontrakten blive ophævet og kommunen vil tage opgaven tilbage, sagde borgmesteren.
Formand for Sundheds- og ældreudvalget, Aage Stenz tilføjede, at han ikke ville beklage, hvis der slet ikke indkom bud på opgaven.

Publiceret 24 May 2011 06:30