Køge Bibliotek. (Arkivfoto. JCJ).

Køge Bibliotek. (Arkivfoto. JCJ).

Bibliotekerne også et tema i næste års budget

Da Køge Byråd i oktober vedtog budgettet for 2011-2014, besluttede Byrådet en samlet rammebesparelse for bibliotekerne på 1,8 mio. kr. i 2011 stigende til 2,5 mio. kr. i årene 2012-2014. En del af denne rammebesparelse er bl.a. blevet udmøntet ved at reducere bibliotekernes åbningstider og generelle besparelser på løn og indkøb af bøger, cd´er m.m.
Køge Byråd har nu vedtaget, at KøgeBibliotekerne selv skal finde resten af rammebesparelsen for 2011, som er på 0,545 mio. kr. Derudover har Byrådet besluttet, at den restbesparelse på 0,777 mio. kr., der skulle findes i 2012, på ny indgår i budgetlægningen for 2012.
Endelig har Byrådet vedtaget, at der skal udarbejdes en analyse af biblioteksområdet og dets udvikling, som Kulturudvalget skal behandle i august. Det er planen, at analysen skal kvalificere politikernes kommende drøftelser om besparelser på Kulturvalgets område.
pm

Publiceret 25 May 2011 12:00