Dyrt at ændre nedlagt bibliotek til kulturcenter

Skoleudvalget skal drøfte muligheder for nyt kulturcenter i Hvidovre Nord

Af
key

Det vil koste i omegnen af 2,5 mio. kr., hvis det nedlagte Holmegård Bibliotek skal bruges til et  nyt kulturcenter i det nordlige Hvidovre.
Det skriver Hvidovre Kommunes Central- og Kulturforvaltning til Skoleudvalget.
Skoleudvalget skal i morgen drøfte og eventuelt godkende en plan for en fremtidig anvendelse af de lokaler, der tidligere husede Holmegård Bibliotek.
Da det i  forbindelse med budget 2011 blev besluttet at nedlægge Holmegårds Bibliotek, blev det samtidig besluttet, at der skulle afsættes kr. 100.000 til etablering og drift af et brugerdrevent kulturcenter i Hvidovre nord.
Nu viser det sig imidlertid, at lokalerne skal igennem en gennemgribende renovering, hvis de skal kunne bruges til andre formål end et bibliotek.
- Idet lokalet skal anvendes til andet end biblioteksdrift, vil det betyde, at lokalet skal leve op til de nye bygningsregulativer.  Såfremt lokalerne skal ændres til brug i forbindelse med kulturcenteret, har Teknisk Forvaltning beregnet, at det vil medføre en anlægsudgift på 850.000 kr.
Teknisk Forvaltning har ligeledes beregnet, hvad det vil koste, hvis der samtidig indrettes to klasselokaler, grupperum/møderum, foyer m.m. Den samlede anlægspris vil udgøre kr. 2.585.00. Lokalerne vil så kunne anvendes til både undervisning og til aktiviteter for kulturcenter Nord, skriver forvaltningen.
På grund af de høje etableringsomkostninger forbundet med ændring af bibliotekslokalerne til kulturcenter, har Central- og Kulturforvaltningen været i løbende dialog med ledelsen på Holmegårdsskolen om alternative løsningsforslag.
- Holmegårdsskolen er positivt indstillet overfor, at der etableres et kulturcenter i skolens lokaler. Holmegårdsskolen har ligeledes ytret ønske om benyttelse af bibliotekets gamle lokaler til undervisningsbrug, idet skolen mangler lokaler til udskolingsklasserne, skriver forvaltningen til Skoleudvalget.
Skoleudvalget skal derfor drøfte i alt tre muligheder  i forhold til oprettelsen af et kulturcenter i Hvidovre Nord: at der indgås et samarbejde med Holmegårdsskolen, at der oprettes et kulturcenter, hvortil der skal frigives en anlægsbevilling på ca. 850.000 kr. eller at bibliotekets gamle lokaler både benyttes til kulturcenter og skolebrug – og således vil komme til at koste ca. 2,5 mio. kr.

Publiceret 25 May 2011 10:00