(Arkivfoto: JCJ).

(Arkivfoto: JCJ).

Fortsat balance i Køge kommunes økonomi

- men der er også et par lamper der lyser ...

Køge Kommune udarbejder fire gange om året en økonomisk redegørelse, der beskriver kommunens forbrug i forhold til det vedtagne budget. De økonomiske redegørelser skal sikre, at budgettet overholdes gennem året.
Der er fortsat balance i det budget, Køge Byråd har lagt for 2011, men der er også et par lamper, der lyser.
Der er et væsentligt pres på overførselsindkomsterne, bl.a. på udbetaling af førtidspension og boligsikring. Dertil kommer, at kommunen skal sikre, at det afsatte budget til serviceudgifter overholdes.
Her er der tale om udgifterne til f.eks. skolerne, dagtilbud, ældrepleje, sårbare børn samt snerydning. Er det afsatte budget til disse serviceudgifter ikke overholdt, når året er omme, rammes kommunen af regeringens sanktionsmodel.
Udfordringen i forhold til at overholde regeringsaftalen skal også ses i lyset af det store beløb af uforbrugte driftsmidler, som kommunen har overført fra 2010 til 2011. I alt er der overført 70,2 mio. kr. fra 2010 til i år.  
 - Årets anden budgetredegørelse viser overordnet set, at kommunens økonomi fortsat er i balance. Det er positivt. Men vi har et særligt pres på vores udgifter til bl.a. førtidspension og boligsikring, som vi fortsat skal følge tæt, så vi undgår tillægsbevillinger. Derudover skal vi sikre, at vi overholder aftalen med regeringen om nulvækst i vores serviceudgifter samlet set, ellers bliver vi trukket i statens bloktilskud. Med budgettet for 2011-2014 har vi fået genskabt balancen i kommunens økonomi, og den har vi i Byrådet i sinde at holde rigtig godt fast i, siger fungerende borgmester Thomas Kielgast.
pm

null

Publiceret 25 May 2011 10:00