Hvidovre kortlægger PCB

Hvidovre Kommune er i øjeblikket i gang med at få overblik over omfanget af PCB i kommunens bygninger

PCB er et stof, der bl.a. findes i lim og maling. Indtil 1977 hvor PCB blev forbudt blev det brugt til blandt andet vinduesfuger. PCB har vist sig særdeles giftigt, og derfor har ejendoms- og arealudvalget besluttet, at omfanget af PCB i kommunens bygninger nu skal kortlægges.

Når kommunen har lavet en kortlægning, skal denne suppleres med praktiske undersøgelser af, om der er PCB i byggematerialer i det pågældende byggeri. Kommunens indledende PCB-kortlægning forventes at være færdig til august.
 

Publiceret 25 May 2011 10:45