En engageret Morten Ellehauge
fortalte om Fremtidslinjen, der er en
lokale STU institution under
etablering på Karlemosevej 48. (Privatfoto).

En engageret Morten Ellehauge fortalte om Fremtidslinjen, der er en lokale STU institution under etablering på Karlemosevej 48. (Privatfoto).

Lokalt STU tilbud på skinner

Et lokale STU tilbud er nu sat på skinner - tilbudet blev præsenteret på STU konferencen mandag den 23. maj på UUV's center i Ølby Center i Køge.
Femtidslinjens leder Morten Ellehauge fortalte engageret om arbejdet med at lave et lokalt STU tilbud tæt på Ølby Centeret. Målet er at starte med 20 elever. Han kunne oplyse, at der allerede er 17 potentielle unge på vej til det lokale tilbud, der starter op til august.
Morten Ellehauge skitserede perspektiverne og rammerne for den kommende STU ungdomsuddannelsesinstitution på Karlemosevej 48 i Køge. Fremtidslinjen bliver et levende pædagogisk eksperimentarium, med trygge rammer. Et sted hvor den unge er i centrum for sin egen læring og udvikling i et fællesskab.
Leder af UUV's specialvejledning, Tove Tranberg, fortalte om 94 aktuelle STU forløb i Køge Bugt kommunerne. Specialteamet så frem til det lokale STU tilbud – Fremtidslinjen – der vil åbne op for en bedre lokalt funderet praktik for de unge og en udslusning efter uddannelse i lokalmiljøet.
Det nationale mål om Uddannelse Til Alle omfatter også elever fra specialklasser og elever med handicap. Den 3 årige STU – Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse – uddannelse, er et tilbud til de unge, der ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.
Fagkonsulent Preben Siersbæk fra Undervisningsministeriet talte varmt for uddannelsen til de forsamlede 30 konferencedeltagere, ved UUV's - Ungdommens UddannelsesVejledning.
 
I hele landet er der ca. 3.500 aktive STU-elever. Unge indenfor målgruppen har et lovkrav på et STU uddannelsestilbud. Her er der behov for et tæt samarbejde på tværs i kommunerne, så der ikke bliver spillet ping-pong mellem de kommunale kasser. Samarbejdet gælder de kommunale chefer og ikke mindst PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - er vigtige at have på banen, var udmeldingen fra Preben Siersbæk.
- Den kommunale ungdomsuddannelse EGU - ErhvervsGrundUddannelsen - er for unge, der efter endt uddannelse, forventeligt skal kunne stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er derfor forkert at sammenblande målgrupperne til STU og EGU, da der ikke er forventninger om at STU elever skal kunne indgå fuldt ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, præciserede Preben Siersbæk.
Jobcenterchef Anne Haarløv fra Roskilde kommune fortalte herefter om visitationsprocessen for STU elever i Roskilde Kommune. Anne Haarløv betonede igen vigtigheden af det tværkommunale samarbejde og samarbejdet med UU centeret som noget helt centralt. Den kommunale udfordring med en udgiftstung kommunal STU uddannelse i en tid med økonomiske smalle vilkår blev ligeledes berørt i Anne Haarløvs oplæg.
Konferencen blev ledt af centerleder Mark Jensen, UUV i Køge, der efter afslutningen kunne udtrykke stor tilfredshed med oplæg og dialog.
- Som det er nævnt, er STU et fantastisk godt ungdomsuddannelsestilbud til målgruppen, men i sparetider er STU-uddannelsen unægtelig en kommunal udfordring, hvorfor der også har været mange positive tilbagemeldinger på UUV's engagement i - og omkring - det lokale STU tilbud – Fremtidslinjen, sluttede en tilfreds Mark Jensen af med at konstatere.
pm

Fagkonsulent Preben Siersbæk fra
Undervisningsministeriet pointerede
at unge i målgruppen havde et
retskrav på uddannelsen. (Privatfoto).

Fagkonsulent Preben Siersbæk fra Undervisningsministeriet pointerede at unge i målgruppen havde et retskrav på uddannelsen. (Privatfoto).

Jobcenterchef Anne Haarløv om STU visitationen i Roskilde. Det var et inspirerende tilhørerne. (Privatfoto).

Jobcenterchef Anne Haarløv om STU visitationen i Roskilde. Det var et inspirerende tilhørerne. (Privatfoto).

Der var 30 deltagere i konference fra såvel vejledning som fra forskellige kommunale afdelinger. Der var en god dialog på tværs. (Privatfoto).

Der var 30 deltagere i konference fra såvel vejledning som fra forskellige kommunale afdelinger. Der var en god dialog på tværs. (Privatfoto).

Publiceret 25 May 2011 17:30