Positivt regnskabsresultat for Køge kommune

Køge Kommune kom ud af 2010 med et pænt regnskabsresultat, så efter flere år med økonomisk krise, tegner Køge Kommunes økonomiske situation sig igen lidt lysere.
Regnskabet for 2010 viser blandt andet et overskud på den løbende drift på knapt 120 mio. kr.
Mange vil spørge, hvordan Køge Kommune er kommet ud af 2010 med et pænt overskud på driftskontoen, når kommunen samtidig har gennemført store besparelser.
Langt størstedelen er dog uforbrugte driftsmidler, som allerede er disponeret og overført til 2011, hvorfor det ”reelle” driftsoverskud er ca. 27,5 mio. kr., som er betydeligt bedre end sidste år.
Samtidig har Køge Kommunes indtægter fra især salg af jord været markant højere end forudsagt.
Politikernes store fokus på at genskabe den økonomiske balance med budget 2011 har uden tvivl også smittet af på styringen af udgifterne i 2010 og dermed på det positive regnskabsresultat.
Et samlet Byråd er enige om, at der er tale om et tilfredsstillende regnskabsresultat for 2010, og Byrådet har nu sendt regnskabet videre til revisionen.
pm

Publiceret 25 May 2011 14:15