Randers kræver reform af beskæftigelsessystemet

Af
Dan Jensen

Landets seks største kommuner, heriblandt Randers, kræver at den kommende regering reformerer beskæftigelsessystemet.
I dag fremlægger kommunerne derfor et fælles, tværpolitisk udspil for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg. Kommunerne efterlyser større handlefrihed, så indsatsen for den enkelte borger bliver mere målrettet og meningsfuld.
I udspillet opstiller kommunerne fire pejlemærker for et nyt beskæftigelsessystem.
Blandt andet skal der være mindre statslig styring og større lokalt råderum.


Publiceret 25 May 2011 08:59