Region :

Underskud i 2010 på 370 mio. kr.

Af
Dan Jensen

Region Midtjylland fik sidste år et underskud på 370 millioner kroner.
Det fremgår af den årsberetning som i dag behandles i regionsrådet.
Underskuddet skyldes bl.a. et merforbrug på sundhedsområdet.
Regionen skriver i regnskabet, at en del af underskuddet skyldes et merforbrug på 157 mio. kr. på områder, som er vanskelige at styre. Det er bl.a. svært at bestemme antallet af behandlinger over regionsgrænser, det udvidede frie sygehusvalg og forbruget af medicin til særlige patientgrupper.
Region Midtjylland er med ca. 27.000 ansatte og et budget på godt 25 mia. kr. en af de største virksomheder i Danmark.

Publiceret 25 May 2011 06:30