Nelle Søndermand Klimaudvalgsformand i Faxe Kommune. (Pressefoto).

Nelle Søndermand Klimaudvalgsformand i Faxe Kommune. (Pressefoto).

Forslag til Klima- og Energipolitik i Faxe Kommune

Faxe Byråd har torsdag den 26. maj vedtaget at sende en ny Klima- og Energipolitik for Faxe Kommune i offentlig høring i 12 uger.
Den nye politik indebærer, at Faxe Kommune skal arbejde for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med mindst 20 procent inden år 2020. Det gælder både kommunen som virksomhed og som et geografisk område.
Det kan ske ved hjælp af en målrettet indsats på ti områder. F.eks. kan der sættes fokus på klimaperspektivet i kommunens lokalplaner, i erhvervslivet og i det løbende arbejde med at udvikle kommunens byer, naturområder og transporttilbud.
- Med en klima- og energipolitik er vi klar til at sætte handling bag ordene, fastslår Nelle Søndermand, som er formand for Faxe Kommunes klimaudvalg, og forklarer:
- Vi har sat et ambitiøst mål. Der ligger en stor opgave foran os i de kommende år, men jeg er ikke i tvivl om, at vi med en fælles og målrettet indsats kan nå langt. Det er tvingende nødvendigt, at vi sætter aktivt ind nu, hvis vi skal undgå de uoverskuelige konsekvenser vores nuværende adfærd har for vores klima og miljø. I det lys kan den nye politik være med til at sætte rammen om vores arbejde og give vores initiativer retning.
Faxe Kommunes forslag til en ny Klima- og Energipolitik er blevet til i et tæt samarbejde med kommunens borgere, virksomheder og medarbejdere. Dels ved Region Sjællands klimaborgertopmøde den 30. oktober 2010, og dels i form af to klimaværksteder for henholdsvis erhvervsliv og medarbejdere.
Se Faxe Kommunes forslag til en Klima- og Energipolitik her:
http://www.faxekommune.dk/Topmenu/Dagsordner_og_Referater.aspx?folderName=&commettee={5A6053F2-A48B-45D4-A707-C4C8E663431C}&year=&itemID={DBBC05ED-C171-4E25-A279-295D2743BCE0}&item=9958
pm

Publiceret 27 May 2011 15:15