Fungerende borgmester Thomas Kielgast (A).

Fungerende borgmester Thomas Kielgast (A).

Informationsmøder om botilbud i Bjæverskov

Fonden Mariehjemmene planlægger informationsmøde om botilbud for sindslidende med misbrugsproblemer. Mødet bliver åbent for alle. Børneinstitutionen Dueslaget, som bliver nabo til botilbuddet, holder forældremøde den 14. juni. 
Forældrene til børnene i den integrerede institution Dueslaget i Bjæverskov inviteres nu til møde om botilbuddet Åse Marie Hjemmet, som er ved at blive opført ved siden af institutionen. Fonden Mariehjemmene, som opfører og driver det kommende botilbud, planlægger samtidig et informationsmøde, hvor alle er velkomne.
Åse Marie Hjemmet kommer til at huse 22 sindslidende, nogle med misbrugsproblemer. Bostedet har været længe undervejs. Den tidligere Skovbo Kommunalbestyrelse besluttede tilbage i 2005 at sælge grunden på Ejbovej i Bjæverskov til Fonden Mariehjemmene. Salget blev gennemført i 2008, og Køge Kommune gav byggetilladelse i 2010. Byggeriet af Åse Marie Hjemmet er i overensstemmelse med lokalplanen for området og kræver derfor ikke en offentlig høring.
- Der har været fuld åbenhed om salget af grunden til Fonden Mariehjemmene, men set i bakspejlet burde vi fra Køge Kommune have informeret bedre og mere aktivt i lokalsamfundet. Manglende information og uvished kan hurtigt føre til utryghed, og jeg kan godt forstå, at naboerne til det nye botilbud er bekymrede. Det bliver der rådet bod på nu, siger fungerende borgmester Thomas Kielgast.
I denne uge har forældrebestyrelsen  for Dueslaget i Bjæverskov holdt møde, hvor repræsentanter fra Fonden Mariehjemmene fortalte om arbejdet i det kommende bosted. Mariehjemmene ønsker et godt naboskab og vil derfor gerne være i fortsat dialog med forældrebestyrelsen om det kommende samarbejde.
Tirsdag den 14. juni følger et møde for hele forældrekredsen. I næste uge mødes Fonden Mariehjemmene med repræsentanter for borgere i Bjæverskov for at planlægge et informationsmøde, hvor alle interesserede kan stille spørgsmål om det kommende Åse Marie Hjem. Datoen for dette møde ligger ikke fast endnu.
- Det bliver Åse Marie Hjemmets eget ansvar at sikre, at dets beboere ikke generer i lokalområdet, men opbygger et godt naboskab. Mariehjemmene har mere end 50 års erfaring med at drive socialpædagogiske tilbud, og derfor er jeg også tryg ved, at de kan løfte opgaven i Bjæverskov. Men Køge Kommune vil naturligvis føre tilsyn med bostedet på samme måde, som vi fører tilsyn med andre bosteder, siger Thomas Kielgast.
pm

Fakta

* Den tidligere Skovbo Kommunalbestyrelse beslutter i 2005 at sælge en grund på Ejbovej i Bjæverskov til Fonden Mariehjemmene. Grunden skal bruges til bofællesskab for voksne personer, som er sindslidende og har yderligere funktionsnedsættelse. Der informeres om beslutningen på Skovbo Kommunes hjemmeside og i lokalpressen. * Grunden bliver solgt til Fonden Mariehjemmene i 2008. * I 2010 giver Køge Kommune byggetilladelse til opførelse af 22 boliger for sindslidende misbrugere med tilhørende servicearealer herunder gæsterum og udhuse. * Køge Byråd giver i oktober 2010 tilsagn til etablering af botilbuddet. * Byggeriet af Åse Marie Hjemmet går i gang i foråret 2011. Målgruppen for Åse Marie Hjemmet er yngre voksne mennesker med sindslidelse og misbrug, som har behov for pædagogisk støtte og vejledning for at mestre hverdagen. * Området, hvor Åse Marie Hjemmet bygges, er udlagt til offentlige formål, service og bolig i lokalplan 132. Køge Kommune skal derfor ikke holde nabohøring om byggeriet.

Publiceret 27 May 2011 14:15