På Engstrandskolen forsøger man at planlægge møderne således at forældrene kan være med. Ramadan eller en vigtig landskamp betyder - viser erfaringen - at mange forældre ikke dukker op.

På Engstrandskolen forsøger man at planlægge møderne således at forældrene kan være med. Ramadan eller en vigtig landskamp betyder - viser erfaringen - at mange forældre ikke dukker op.

Forældremødet blev flyttet en uge

- Folkeskolen skal indbyde til samarbejde med forældrene - derfor blev mødet ikke aflyst men blot udskudt en uge på grund af Ramadanen, lyder det fra Enghøjskolen...

For et par uger siden kaldte Mikkel Dencker (O) en ramadan-aflysning af et planlagt forældremøde i en af klasserne på Engstrandsskolen for ¿uacceptabel¿.

Af
oashvidovreavis.dk

Mødet blev - ifølge Mikkel Dencker - aflyst, fordi mødet faldt sammen med afslutningen på ramadanen. Til Hvidovre Avis sagde Dencker: - Jeg finder en aflysning af møder med henvisning til ramadanens afslutning uacceptabel. Jeg mener ikke, at der i tilrettelæggelsen af skolers aktiviteter skal tages særlige hensyn til andre religioners helligdage. Vi har i Danmark en kristen kulturtradition der betyder, at skolerne er lukket til påske, pinse og jul. I Dansk Folkeparti vil vi opretholde kristendommens særlige status i Danmark - for den udgør en uadskillelig del af Danmarks kulturgrundlag. Derfor vil vi heller ikke acceptere, at andre religioner ligestilles med kristendommen... Ikke aflyst - men blot flyttet - Vi læste i Hvidovre Avis, at der på Engstrandskolen var blevet aflyst et forældremøde på grund af Ramadanens afslutning og den dertilhørende Eidfest, udtaler Bent Roldgaard på vegne af skolebestyrelsen og Carsten Juhl Nielsen, der er lærer i 10.com på Engstrandskolen: - Det er korrekt at forældremødet i 10.com (Communication) ikke blev afholdt i den planlagte uge,. - Men det blev ikke aflyst, blot flyttet en uge, fortsætter de: - Dette blev først og fremmest gjort, fordi 50 procent af klassens forældre ikke ville dukke op, hvis vi havde holdt fast i datoen. Der er altså tale om et forældremøde. Hvis forældrene ikke kan komme - af den ene eller anden grund - er der ikke grundlag for at holde mødet den dag. Derfor valgte klassens lærere at flytte mødet. Folkeskolen forpligter sig netop til at (ud)danne eleverne til aktive demokratiske borgere i det danske samfund, og så forpligter man sig som lærer også til at lægge møderne på et tidspunkt, hvor man forventer at forældrene kan komme. Vi forsøger at undgå, at lægge forældremøderne på en aften hvor der er en vigtig fodboldkamp eller folketingsvalg, for så ved vi godt at forældrene ikke dukker op. Dette ikke er i nogens interesse, da forældremøder er en vigtig del af folkeskolens skole-hjem samarbejde. Flere af klassens forældre har netop udtrykt glæde over, at vi på Engstrandskolen har respekteret deres vigtigste helligdag. Vi synes faktisk, at vi på Engstrandskolen hermed viser, at vi indbyder til respekt, tolerance og samarbejde ved at flytte mødet. Og det er vel netop disse værdier som den danske folkeskole skal bygges på? Vi skal alle være en del af et fællesskab, men samtidigt acceptere og anerkende at folk er forskellige. Dette er en del af Engstrandskolens værdigrundlag, og det kan, og vil vi ikke løbe fra...

Publiceret 27 September 2011 09:00