Det bliver billigere at benytte de selvejende idrætshaller i Køge kommune. (Foto. JCJ).

Det bliver billigere at benytte de selvejende idrætshaller i Køge kommune. (Foto. JCJ).

Køges idrætsliv tilgodeses

31 idrætsforeninger skal fra årsskiftet kun betale halv pris for at bruge de selvejende haller i Køge Kommune.

KØGE: Idrætsforeningerne får en hjælpende hånd på Køge Kommunes budget for 2012-15. Fra 2012 sættes foreningernes betaling for leje af de selvejende haller ned til det halve. Til gengæld sætter kommunen sit driftstilskud til hallerne op, så hallerne ikke kommer til at miste penge på takstnedsættelsen til idrætsforeningerne.
I år modtager de selvejende idrætshaller – Køgehallerne, Ravnsborghallen, Rishøjhallen, Herfølgehalen og Skovbohallen – et driftstilskud på 9,7 mio. kr. fra Køge Kommune sammen med et krav om, at idrætsforeningernes leje højest må udgøre 153 kr. pr. time. Med budgetforliget bliver idrætsforeningernes maximumleje sat ned til 77,50 kr.
Det giver en samlet besparelse på ca 1,3 mio kr. mio. kr. for de i alt 31 idrætsforeninger, som benytter de selvejende haller. Driftstilskuddet til hallerne sættes op med 1,325 mio. kr. 
- Med budgetforliget har vi lagt vægt på at støtte kommunens idrætsforeninger dér, hvor det virkelig kan mærkes, og leje af idrætshaller er en stor post på foreningernes budgetter. Ved at halvere taksten for halleje støtter vi samtidig i bredden, for det er både store og små idrætsforeninger, der får gavn af takstnedsættelsen, siger borgmester Marie Stærke (A) på vegne af aftaleparterne bag budgettet.  
Som led i budgettet er det også blevet besluttet at investere i en række anlæg, som kommer idrætslivet til gode i Køge Kommune. Der skal bl.a. bygges en ny hal, etableres kunstgræsbane i Herfølge og laves nyt klubhus til Køge FC. 
Bag aftalen om budget 2012-2015 står Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og løsgænger Nils Gisli, mens Demokratilisten står uden for aftalen. Budgettet bliver endeligt vedtaget i Køge Byråd den 4. oktober 2011.
Hele budgetaftalen, liste over alle besparelser og initiativer samt budgetoversigt for 2012-15 kan ses på www.koege.dk/budget2012.
pm

Publiceret 01 October 2011 11:00