Søren Østergaard

Søren Østergaard

”En lukning af Enghøjskolen kan koste mere end man nogensinde kan spare”

- Jeg frygter for eleverne såvel som bydelen, siger bestyrelsesformand Søren Østergaaard

Det er en trist dag!

Sådan siger skolebestyrelsesformand Søren Østergaard fra Enghøjskolen om beslutningen om at nedlægge Enghøjskolen i Avedøre Stationsby. Han frygter, at en nedlæggelse af Enghøjskolen vil gå ud over eleverne, når de skal flyttes til andre skoler og gå ud over stationsbyen som bydel. - Enghøjskolen er en skole, der har udviklet sig betragteligt gennem specielt de sidste 8-10 år i retning af integration, rummelighed og inklusion. Så godt, at skolen opnår det bedste indlæringsresultat, når der indregnes sociale forhold iflg. KREVI. Denne indsats er naturligvis ikke gratis, men tjener rigeligt sig selv hjem på den lange bane, mener Søren Østergaard, som påpeger, at undervisningen af elever bosiddende i Avedøre Stationsby vil koste det samme uanset på hvilken skole, undervisningen skal foregå. - Der vil efter en evt. lukning af Enghøj også være en længere indkøringsperiode på de nye skoler. Ikke at jeg tror, de skoler, der formentlig skal tage deres del af Enghøjs elever, ikke vil gøre en indsats eller ikke kan deres ting. Men der vil komme en længere periode, hvor Enghøj-eleverne på begge skoler skal danne en ny fælles skolekultur. Man kan vel ikke forestille sig, at Enghøjs elever bare skal rette ind? Der vil også komme en periode med ¿dem og os¿. I denne periode frygter jeg, at læring og en tryg hverdag bliver sat på stand by. Og en folkeskoleelev har kun 9-10 år til rådighed, uanset om årene eller vilkårene har været gode eller dårlige... Svært at tiltrække pengestærke børnefamilie Søren Østergaard har selv boet i Avedøre Stationsby siden 1978. Han har haft børn på Enghøjskolen siden 1981 og indtil 2010. I dag går hans børnebørn på skolen. Han frygter, at en lukning af Enghøjskolen vil have stor negativ effekt på bydelen. - Stationsbyen og dens 6.000 indbyggere har været inde i en opadgående spiral de sidste 10-12 år. Men som tidl. Borgmester Britta Christensen engang sagde, så er Stationsbyen skrøbelig. Der skal ikke meget til før beboersammensætning og tilknytning rykkes. Og det kan lukningen af en skole godt udløse. Et kulturcenter er ikke nok til at gøre området attraktivt, mener Østergaard og henviser til kommunalbestyrelsens forslag om at omdanne Enghøjskolen til kulturcenter. Bestyrelsesformanden råber vagt i gevær: At lukke Enghøjskolen vil risikere at koste mere end man nogensinde kan spare. - Der er i dag et lavt børnetal i bydelen, fordi mange er glade for at bo i stationsbyen og har valgt at blive boende til en sen alder. Avedøre har en af KAB¿s højeste lejerancienniteter på 25-30 år. Men der vil naturligvis ske en gradvis fornyelse i beboersammensætningen i takt med tiden, og kun Stationsbyens tilbud og miljø afgør, hvilken type lejere man ønsker og især får. Mangler noget så væsentligt som skole og fritidshjem vil de nye lejere næppe være de ressourcestærke børnefamilier, der kan betale de ret høje huslejer selv. Dette skulle den restriktive udlejningspolitik så råde bod på, men dette kunne igen medføre rigtig mange tomme lejemål, der vel at mærke skal betales af Hvidovre kommune - måned efter måned. Lempes udlejningspolitikken kan man selv regne ud, hvad det vil medføre¿ ark

Publiceret 04 October 2011 09:00