Da forhandlingerne om skolestrukturen var færdige pegede pilen på Sønderkærskolen - og ganske overraskende - også på Enghøjskolen.

Da forhandlingerne om skolestrukturen var færdige pegede pilen på Sønderkærskolen - og ganske overraskende - også på Enghøjskolen.

Farvel til blokpolitikken

Mange års tæt politisk parløb mellem Socialdemokraterne og SF sluttede brat, da kommunalbestyrelsen besluttede at nedlægge Sønderkærskolen og Enghøjskolen

Sammen med Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre stemte Socialdemokraterne en aftale igennem om at lukke Enghøjskolen og Sønderkærskolen. Formålet er at sikre et bæredygtigt skolevæsen, hvor der er fokus på kvalitet.

Af
oashvidovreavis.dk

Aftalen betyder, at skolevæsnet i Hvidovre fremover kommer til at bestå af to- og tre-sporede skoler. På den måde, mener partierne bag skoleforliget, sikres skolernes økonomiske fremtidige bæredygtighed og der skabes på samme tid grobund for at sikre kvalitet og faglighed i undervisningen. Niels Ulsing, SF"s viceborgmester og formand for skoleudvalget (!), understregede på mødet i kommunalbestyrelsen, at SF ikke er en del af det nye skoleflertal: - Vi har drøftet skolestruktur i mere end et år. Nedlæggelsen af de to skoler er en helt forkert løsning. Og det er ikke en langtidsholdbar løsning, som det nye skoleflertal nu satser på... Aftalen er ganske rigtigt afslutningen på en flerårig proces, som har involveret både forældre, elever, skolebestyrelser, lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltning. At beslutningen så endte med, at et ¿alternativt¿ flertal nu peger på Enghøj og Sønderkær, var lidt af en politisk bombe. Borgmester Milton Graff Pedersen (A) er dog godt tilfreds med aftalen: - Jeg er overbevist om, at denne løsning er den bedste for Hvidovres samlede skolevæsen, fordi vi på denne måde får sikret en økonomisk og faglig bæredygtighed, der giver os bedre mulighed for at forbedre kvaliteten i undervisningen... Hektiske forhandlinger Forud for tirsdagens følelsesladede debat i kommunalbestyrelsen var gået en lang og hektisk forhandlings-weekend. I følge redaktionens kilder blev kommunalbestyrelsen samlet om fredagen, hvor forvaltningens embedsmænd gav en uddybende orientering om mulighederne og situationen for Hvidovres skolevæsen. Så fulgte et par dage med hektisk politisk telefonaktivitet, inden man søndag satte sig sammen og forsøgte at finde frem til et skoleforlig. Mødeaktiviteterne fortsatte mandag og først sent natten til tirsdag faldt aftalen på plads. - Vi har haft mange møder og en meget lang og grundig debat, sagde Helle Adelborg (A): - Alle - bortset fra Hvidovrelisten, som havde sat sig fast på ikke at ville være med til at lukke skoler - deltog i debatten. Men vi har altså et minus på 700 elever og bare i løbet af det sidste år har vi fået 84 færre elever på vore 11 skoler. Vores beslutning skaber en bedre økonomi og sikrer de øvrige ni skoler en nødvendig og løbende vedligeholdelse... Arne Bech (H) mente, at det havde været et aldeles ¿utilstedeligt¿ forhandlingsforløb: - Det er da rigtigt, at vi ikke mener, at der skal nedlægges skoler. Men når der så viser sig et flertal for skolenedlæggelser, burde vi naturligvis være inddraget i de videre forløb. Men vi blev sat udenfor døren. Det har været en dårlig proces, og man vedtog i nattens mulm og mørke et dårligt produkt, som ikke tåler dagens lys... Den rigtige løsning Den nye aftale betyder, at Enghøjskolens bygninger i Avedøre Stationsby fremover skal bruges som kulturelt samlingspunkt. Sådan lyder hovedpointen i aftalen. - Det har været en sej omgang for os alle. Vi vil naturligvis alle det bedste for Hvidovres skolevæsen, men vi har forskellige opfattelser af, hvad der er det bedste, understreger Milton Graff Pedersen: - Det ikke har været nemt at finde en løsning, og vi er da klar over, at det får konsekvenser for mange børn og voksne, men nu skal vi finde den bedste måde at håndtere nedlæggelser og overflytninger på... - Vi er med i aftalen, sagde Mikkel Dencker (DF): - Jeg skal understrege, at det ikke er en spareøvelse. Vi sikrer de øvrige skoler en bedre økonomi. Vores skolebygninger er et resultat af en anden tid - fra dengang hvor Hvidovre havde mange flere elever. Vi tager nu de to ¿dyreste¿ skoler - altså de to skoler, hvor udgifterne til den enkelte elev er størst - ud af drift. Vi er tilfredse. Men vi er ikke glade. Det er en nødvendig beslutning... Karl Erik Høholt (V) pointerede, at det længe har været et problem, at man har forsøgt at drive 11 skoler med et for sparsomt budget: - Denne aftale handler om, at Hvidovre nu kan tilbyde sine skoleelever en undervisning, som vi kan være bekendt... Steen Ørskov (C) slog fast, at han mener, at lukningen af Sønderkær og Enghøj er den rigtige løsning: - I første omgang havde jeg måske betænkeligheder omkring en lukning af Enghøjskolen. Men jeg må sige, at Enghøj er en skole, som ingen udenfor Stationsbyen vil lege med. Fortjent eller ufortjent - men det er, hvad jeg hører... Offentlig høring Forslaget til den nye skolestruktur er nu i offentlig høring frem til den 29. november. En indsigelsesperiode starter den 31. januar 2012, og en endelig beslutning forventes at blive truffet på kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2012. Så det sidste ord i denne sag er med garanti endnu ikke sagt.. Se hele aftalen på side 7 i 1. sektion.


hjghj

hjghj

Publiceret 04 October 2011 09:00