HER ER AFTALEN!

Aftale om skolestruktur i Hvidovre Kommune:

Af
Hvidovre Rådhus den 27. september 2011 Socialdemokraterne

Milton Graff Pedersen Konservative

Steen Ørskov Larsen Dansk Folkeparti

Mikkel Dencker

Socialdemokraterne, Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre er enige om følgende vedr. fremtidig skolestruktur i Hvidovre Kommune: Med henblik på at sikre et fremtidigt bæredygtigt skolevæsen, hvor flest mulige skoler er tre sporede og øvrige mindst 2 sporede, og hvor det er muligt at sikre kvaliteten i undervisningen, er parterne enige om at lukke to skoler. Enghøjskolen i Avedøre Stationsby lukkes. I forbindelse med lukningen er der enighed om fortsat at sikre Stationsbyen et kulturelt samlingspunkt. Det skal derfor undersøges, hvordan den nuværende skolebygning bedst kan udnyttes til disse formål fx ved at overflytte biblioteket og ved at samle andre kulturelle tilbud, der er centrale for lokalområdet. Endvidere er der ønske om, at det i den videre proces overvejes, hvordan skoledistriktsinddelingen kan bidrage til at understøtte en god integration af elever af anden etnisk oprindelse end dansk. Endvidere er der enighed om at lukke Sønderkærskolen. Det skal undersøges hvordan skolebygningen bedst kan udnyttes til at optimere kommunens lokaleforbrug. Parterne er enige om senere at tage endelig stilling til dette på baggrund af et oplæg fra forvaltningen. I den udstrækning der opnås overskydende midler i forlængelse af lokaleoptimering i forhold til de to skolebygninger er der enighed om, at disse benyttes til fremtidig vedligeholdelse på skoleområdet. Der er enighed om, at eleverne fordeles jf. de principper der er fastlagt i skolestrukturrapporten. Parterne har lagt vægt på, at den driftsøkonomi der frigøres ved de to skolelukninger forbliver i skolevæsenet med henblik på at understøtte udviklingen af kvaliteten i skoletilbuddet og højne fagligheden, og at afsætte de nødvendige midler til at understøtte en ordentlig nedlukning af de to skoler samt flytning af elever og lærere. Den nærmere udmøntning af de frigivne driftsmidler sker i enighed mellem forligsparterne.

Publiceret 04 October 2011 09:00