Ny rundkørsel på Esbjergvej vest for Vejen

Af
Af René Holm

For tiden er Vejen Kommune i gang med, at anlægge en ny rundkørsel på Esbjergvej umiddelbar vest for Vejen.
Rundkørslen forbinder det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej Vest og det fremtidige erhvervsområde nord for Esbjergvej omkring Vestermarksvej. Rundkørslen skal aflaste krydset Boulevarden-Industrivej Vest og dermed øge trafiksikkerheden det pågældende sted.
Rundkørslen bliver udformet, så modulvogntog kan køre igennem den. Desuden bliver cyklisterne tilgodeset med en cykelring i hele rundkørslen.
Mens anlægsarbejdet står på er der indført hastighedsbegrænsning i det berørte område, men ellers kan der køres på strækningen i hele anlægsperioden, men i kortere perioder kan det være med lidt forsinkelse.
Arbejdet med den nye rundkørsel på Esbjergvej ved Vejen ventes færdigt den 30. november 2011.

Publiceret 04 October 2011 12:30