En analyse viser, at hvis ambulancerne skal nå ud til alle indenfor et kvarter, vil det koste mere end 500 milioner kroner ekstra.

En analyse viser, at hvis ambulancerne skal nå ud til alle indenfor et kvarter, vil det koste mere end 500 milioner kroner ekstra.

Responstid på 15 minutter for alle er urealistisk

En analyse viser, at hvis ambulancerne skal nå ud til alle indenfor et kvarter, vil det koste mere end 500 milioner kroner ekstra.

Af
-dan

I mere end ni ud af ti tilfælde (93,4 procent) når ambulancerne i Region Syddanmark ud til tilskadekomne borgere indenfor 15 minutter, men det vil koste mere end 500 millioner kroner ekstra, hvis ambulancen skal nå ud til alle indenfor et kvarter. Det viser en beredskabsanalyse, som Region Syddanmark har udarbejdet. Analysen belyser også, hvor mange ambulancer der skal til, for at de hver gang kan være fremme alle steder i regionen indenfor 15 minutter. Analysen blev diskuteret på regionsrådet i sidste uge. Hvis alle områder skal nås indenfor 15 minutter, skal man mere end fordoble ambulanceberedskabet, viser analysen, og oprustningen ville kræve et samlet budget på cirka en milliard kroner. De nuværende årlige udgifter til akutberedskabet er i dag 525 millioner kroner. - Det er desværre ikke realistisk at nå ud i alle ender og kanter med ambulancer indenfor 15 minutter. Derfor er vi nødt til at finde andre løsninger i yderområderne, og det er vi allerede godt på vej med flere steder i regionen. Vi skal bruge de ressourcer, der er derude i forvejen. For eksempel hjemmesygeplejersker, der kan nå frem med livreddende førstehjælp indenfor få minutter, siger formanden for det præhospitale udvalg, Thyge Nielsen. Målet om de 15 minutter stammer fra et krav, som VK-regeringen i sin tid satte for højeste udrykningstid for alle ambulancer.

Andre løsninger på vej

Det er især i regionens yderområder, at ambulancerne har svært at nå frem indenfor 15 minutter. Her er Region Syddanmark allerede godt i gang med at etablere andre præhospitale ordninger. I den nordlige del af Varde kommune er regionen på vej til at indgå en aftale med hjemmesygeplejen om, at hjemmesygeplejerskerne rykker ud til 112-opkald, hvis de kan være hurtigere fremme end ambulancen. På Langeland, på Rømø og på flere andre øer i Region Syddanmark, hvor det kan være svært at nå ud, er man ved at etablere frivillige førstehjælpsordninger. Desuden har Region Syddanmark overtaget ansvaret for nødbehandlerbilen i Nordborg, der kører med Danfoss som operatør.

Publiceret 04 October 2011 14:00