Robotstøvsugere holder snart deres indtog i boinstitutioner og plejecentre i Aabenraa Kommune.

Robotstøvsugere holder snart deres indtog i boinstitutioner og plejecentre i Aabenraa Kommune.

Robotter klarer støvsugningen

I løbet af efteråret flytter nye robotstøvsugere ind på boinstitutioner og plejecentre i Aabenraa Kommune. De afløser nuværende støvsugere, der betjenes med håndkraft.

Af
Dorthe Andresen

Henover foråret er robotstøvsugerne som led i Projekt Velfærdsteknologi blevet testet på to institutioner og hos 13 borgere, der modtager hjemmehjælp. Tilbagemeldingerne viser, at både borgere og medarbejdere har taget godt imod robotstøvsugeren. I første omgang udbredes robotstøvsugerne nu til alle boinstitutioner og plejecenter i kommunen. - Borgerne giver blandt andet udtryk for, at de føler sig mere selvhjulpne ved at anvende robotstøvsugeren. På den måde kan robotstøvsugerne være med til, at borgerne oplever større livskvalitet, siger formand for socialudvalget Svend Hansen Tarp og fortsætter: - Pilotprojektet viser også, at der er en økonomisk gevinst ved at lade robotstøvsugere klare støvsugningen. Medarbejderne sparer tid ved at lade robotterne klare støvsugningen og på den måde får de tid til andre opgaver og til omsorg for borgerne. Tilbagemeldingerne fra borgerne viser blandt andet, at de oplever større fleksibilitet i hverdagen ved at anvende robotstøvsugere. De oplever også, at rengøringen er af bedre kvalitet. Medarbejderne fortæller, at robotstøvsugeren er let at betjene, og at det vil være en fordel at indføre den som arbejdsredskab. De giver også udtryk for, at støvsugning med robotstøvsuger er lige så god som støvsugning med en almindelig støvsuger. På baggrund af de positive erfaringer arbejder Aabenraa Kommune videre med nye tilbud om velfærdsteknologiske hjælpemidler til borgerne. Som led i Projekt Velfærdsteknologi tester Aabenraa Kommune udover robotstøvsugere også hæve/sænketoiletter og vaske/tørretoiletter, gulvvaskerobotter og spiserobotter.

Publiceret 04 October 2011 13:30