Thomas Ulrich.

Thomas Ulrich.

Bestyrelsesformand for Sønderkærskolen:

"Vi har ikke fået en chance"

Placeringen af Musikskolen på Sønderkær gav skolen håb - det er nu slukket med planerne om nedlæggelse

På Sønderkærskolen har stemningen ifølge skolebestyrelsesformand Thomas Ulrich været præget af - overraskelse, frustration, sorg, afmagt og usikkerhed, siden nyheden om planerne om nedlæggelse af Sønderkærskolen kom frem.

Men stemningen er også præget af handlekraft. Man har bl.a. nedsat en koordinationsgruppe, der skal vække politikernes opmærksomhed. Gruppen har allerede inviteret skoleudvalget til panelmøde.
Thomas Ulrich, det er ikke første gang, at Sønderkærskolen har været lukningstruet?
- Det er sket periodisk, men da Musikskolen flyttede ind, gav det os et oprigtigt håb om, at politikerne ville give os muligheden for at skabe en profilskole med musisk præg, som kunne tiltrække elever med musisk interesse både i og udenfor kommunen. Desværre har politikerne kun haft mod til at give os knapt ét år fra byggeriet af Musikskolen stod færdig. Det er meget ærgerligt, da vi tydeligt begynder at se samarbejdet bære frugt for begge parter¿
Social skillelinje
Thomas Ulrich peger på, at al forskning viser, at social forskellighed styrker alle elever og giver størst mulig grobund for mønsterbrydere.
- Uden Sønderkærskolen bliver Hvidovrevej en social skillelinje af Hvidovre Midt. Så det er med skamme, at vi nu oplever Hvidovres Socialdemokrater lægge stemmer til en sådan udvikling - med de andre forligspartier var det måske mere forventeligt, mener Thomas Ulrich.
Skolebestyrelsesformanden mener ikke, det nødvendigvis er nemmere at lukke to skoler med i alt ca. 600 elever fordelt på 32 klasser uden en forudgående planlægning, i forhold til at lukke Engstrandskolen for et års tid siden.
- Vi har en Børne- og Ungeforvaltning med chef og skolechef, der samlet har under ét års anciennitet i Forvaltningen. Umiddelbart skulle man synes, at der under beslutningen om lukning af Engstrandskolen var en langt højere grad af planlægning samt en forvaltning med stor ledelsesmæssig fundering?...
Thomas Ulrich mener, at skolerne vil have meget svært ved at komme med saglige høringssvar, når der ikke ligger en plan, man kan kommentere på.
- Hvor realistisk er det, at der kan komme en rimelig plan for placering af 32 klasser på 9 skoler med tilsammen 21 ledige lokaler i god nok tid til, at vi kan lave et kvalificeret høringssvar? Hvorfor det lige blev Sønderkærskolen og Enghøjskolen kan man kun gisne om, men man kunne jo foranlediges til at tro, at politikerne i de sene aftentimer har set stort på dialogmøderne og i øvrigt store visioner for Hvidovres skolevæsen og kigget på, hvilke to skoler, der koster mest per elev og valgt dem...
Kan det tænkes, at politikerne har kigget på karaktergennemsnittet, som tidligere var Hvidovres dårligste for Sønderkærskolens vedkommende?
- Hvis det er karaktergennemsnit, der er årsagen, er det ret paradokssalt, da Sønderkærskolens karaktergennemsnit for 2011 placerer os midt i feltet af Hvidovres skoler, modsat 2010, hvor vi rigtig nok var lavt placeret, slutter Thomas Ulrich.ark

Publiceret 04 October 2011 09:00