Flemming Ernst.

Flemming Ernst.

Hvidovre Lærerforening:

"Luk ikke skoler"

Formand Flemming Ernst har ikke skiftet holdning: Der bør ikke nedlægges hverken én eller to skoler i Hvidovre

Hvidovre Lærerforening mener ikke overraskende, at skolelukninger i Hvidovre slet ikke bør være på tale.

Siden man begyndte at debattere den nye skolestruktur i Hvidovre, har lærerforeningens formand Flemming Ernst været på banen og kraftigt taget afstand fra nedlæggelsen af nogen som helst skoler i kommunen.
- Vi mener fortsat, at der i Hvidovre bør være 11 skoler, der som minimum er 2-sporede. Med de nuværende prognoser for elevtal vil der fortsat kunne dannes ca. 25-26 børnehaveklasser med 22 elever, hvilket betyder at 3-4 skoler kan blive 3-sporede og resten 2-sporede, siger Ernst.
Han mener, at lærerforeningens holdning understøttes af, at "intet i den pædagogiske forskning entydigt peger på, om 2 eller 3-sporede skoler er de bedste".
Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut (KREVI) udsendte i foråret en rapport, der viste, at skoler med en størrelsesorden som 2-sporede er dem, der har den bedste undervisningseffekt.
- Det kan heller ikke konkluderes ud fra Skolerapportens faktaark, at fagene på de mindre skoler i Hvidovre er dårligere dækket med linjefagsuddannede lærere end på de store skoler. Til gengæld peger mange ting på, at forældre foretrækker mindre skoler frem for meget store skoler, der ofte kan føles uoverskuelige, specielt for de yngste elever. Mange forældre der vælger privatskole, træffer netop dette valg, fordi en privatskole ofte er mindre og dermed mere overskuelig, siger Flemming Ernst.
Formanden for Hvidovre Lærerforening er heller ikke tilfreds med, at den økonomiske del af beslutningen er meget usikker.
- Det skal først nu beregnes, hvor meget der skal investeres på de modtagende skoler, for at projektet kan realiseres. Det skal også beregnes, hvad det koster at ombygge Enghøjskolen og Sønderkærskolen til deres kommende funktioner. Den besparelse, der er beregnet ved at lukke de to skoler, fremkommer ved, at man nedlægger ledelses-, HK- og tekniske servicemedarbejderstillinger. En del af disse midler skal vel anvendes til de samme funktioner på de modtagende skoler?, reflekterer Ernst. Han mener, at man "meget let kan forestille sig, at de investeringer, der skal foretages, svarer til mindst fem års driftsbesparelser."
Flemming Ernst frygter, at en nedlæggelse af Enghøjskolen vil betyde slut på Partnerskabsprojektet, som skolen i stationsbyen samarbejder med Integrationsministeriet om. Et samarbejde, der arbejder for at forbedre integrationen for eleverne og generelt i Stationsbyen.
Også samarbejdet mellem Sønderkærskolen, Hvidovre Musikskole og Billedskolen Paletten vil vanskeliggøres ved en skolelukning, mener Ernst.
Hvis skolelukningerne bliver en realitet, håber lærerforeningsformanden, at kvaliteten forbedres for alle elever - også for de elever der flyttes og for eleverne på de modtagende skoler.
- For at forbedre kvaliteten i skolerne vil Hvidovre Lærerforening derfor meget kraftigt anbefale, at man ruller de besparelser, der er indført fra dette skoleårs start, tilbage. Det vil f. eks. betyde, at man fremover vil kunne få flere forældremøder, skolehjemsamtaler og klasserejser, mere åbent på skolebiblioteket og mere efteruddannelse til lærerne...

Publiceret 04 October 2011 09:00