Rektor Bjarne Thams (nr. to fra højre) i selskab med tre kinesiske skoleledere.

Rektor Bjarne Thams (nr. to fra højre) i selskab med tre kinesiske skoleledere.

Kinesiske områdestudier som valgfag

- på Solrød Gymnasium fra næste år.

SOLRØD: - Kina er et meget overvældende og komplekst land at besøge.
Siger rektor på Solrød Gymnasium Bjarne Thams, der lige er vendt hjem fra en meget spændende studietur til Kina.
- Men netop derfor er landet også uhyre interessant, og et land, som vi bliver nødt til at forholde os til i fremtiden. Derfor arbejder vi på Solrød Gymnasium med at indføre faget ”kinesiske områdestudier” som valgfag fra næste skoleår med tanke på efterfølgende at implementere det som en del af en studieretning”.
Faget beskæftiger sig med det moderne Kina med fokus på blandt andet økonomi og politik, samfund, medier og historie samt kultur og religion. Og endelig skal eleverne arbejde lidt med det kinesiske sprog og dets betydning som en del af sociale koder.
Hvad angår sproget er der dog tale om et kortere forløb, hvor elementære ord og vendinger, der indgår i forskellige sociale sammenhænge, trænes, så eleverne bliver i stand til at afkode de sociale betydninger, sproget er bærer af.
- Undervisningen tilrettelægges som problem- og projektorienterede forløb, og det er tanken, at vi vil inddrage eksterne samarbejdspartnere, lige som virtuel undervisning også er en oplagt mulighed i denne sammenhæng. Her ville det være oplagt at samarbejde med et kinesisk gymnasium, og på studieturen jeg netop er vendt tilbage fra, har jeg mødt rigtig mange skoleledere, der udtrykte stor interesse for et sådant samarbejde, siger rektor Bjarne Thams.
Kinesiske skoler er kendetegnet derved, at elevernes lyst til at lære er helt overvældende.
- Eleverne er topmotiverede, blandt andet fordi de ved, at uddannelse er vejen frem, så de kæmper for deres uddannelse og knokler fra morgen til aften. Skolerne jo ufatteligt store – nogle med op til 10.000 elever, der opholder sig på skolen hele tiden, og med klasser på omkring 70 elever. Det betyder, at der skal være orden og styring fra timens start, hvilket vi blandt andet så i en engelsktime med gruppearbejde. Inddelingen af grupper, som i en dansk skoleklasse kan tage lidt tid, blev klaret med et tællesystem, som eleverne tydeligvis havde trænet og kunne til perfektion, for det tog bare et øjeblik, før grupperne var i gang med arbejdet med dagens opgave, fortæller Bjarne Thmans om sine oplevelser i det store land mod øst.
Eleverne begynder skoledagen med idræt om morgenen kl.6.30 og fortsætter så med forskellige skolefag, hvor især engelsk på mange skoler fylder meget på skemaet. Det er dog ikke kun de boglige fag, der optager tiden på skemaet, eftersom der flere gange om dagen indlægges pauser med idrætsøvelser, så eleverne får rørt sig, før de igen skal sidde bøjet over bøgerne.
På én af skolerne blev Bjarne Thams guidet af en elev på 2g-niveau, som førte ham rundt til forskellige klasser – primært i engelsk, hvor Thams overværede nogle timer i et meget tæt pakket klasseværelse.
- Som en speciel oplevelse blev vi udstyret med den klassiske, kinesiske violin, som vi så skulle prøve at få nogle sammenhængende toner ud af. Det lykkedes, om end det ikke just lød kønt. Slet ikke så smukt og fremmedartet som da læreren efterfølgende gav en lille koncert for os. Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, hvor meget de kreative fag, musik, billedkunst og drama fylder i skoleskemaet, og det viser jo, at man i det kinesiske skolesystem også har fokus på det almendannende aspekt, siger Bjarne Thams.

Store forskelle

Forskellene mellem det kinesiske og det danske skolesystem er altså meget store, men det slog Bjarne Thams, da han overværede engelsktimen, at den for så vidt lige så godt kunne have fundet sted på Solrød Gymnasium – når man lige ser bort fra klassestørrelsen.
- Relationen mellem elever og lærer var meget lig den, vi oplever på vores skole. Der var en god stemning, og elever og lærer var i øjenhøjde. Det virkede, som om eleverne havde det godt med læreren. En fordom om, at undervisningen i Kina er autoritær, blev således manet til jorden. Der var pararbejde, gruppearbejde, lige som eleverne opførte små scener fra teksten, som de andre elever så skulle kommentere på, så der var variation og høj aktivitet igennem hele timen.
Ud over de særlige kinesiske højdepunkter såsom den kinesiske mur og den forbudte by var det en stor oplevelse at besøge den danske ambassade i Beijing, hvor ambassadør Friis Arne Petersen, en meget engageret og vidende mand i kinesiske forhold, orienterede delegationen fra Solrød Gymnasium om de muligheder, han ser i at samarbejde med Kina i disse år.
- Friis Arne Petersen påpegede, at Kina er meget opmærksom på miljøet og er meget bevidst om, at de bliver nødt til at rette op på nogle af de miljøproblemer, de har skabt over de seneste årtier. Han ser et stort potentiale i samarbejdet med kinesiske skoler, eftersom det jo er meget sandsynligt, at flere af vore elever vil komme til at arbejde med de miljøteknologier, Kina er meget interesseret i og efterspørger. Derfor er det vigtigt, at eleverne er klædt på til det kulturmøde, man lander i i samme øjeblik, man sætter foden på kinesisk jord, fortæller Bjarne Thams.
- Det er også meget bemærkelsesværdigt, at selv om man ikke umiddelbart kan afkode bybilledet, er Beijing og de andre kinesiske byer, vi besøgte, et meget trygt sted at opholde sig. Beijing fremstår som en metropol på linje med New York med enorme højhuse og kraner overalt. Gaderne er fyldt med Audi'er og Mercedes'er, som tydeligvis har overtaget cyklernes plads. Så på den måde er landet meget forskelligt fra vesten og dog i glimt så overraskende ens, slutter rektor Bjarne Thams.
pm

Bjarne Thams i selskab med en af guiderne, en elev på 2g-niveau.

Bjarne Thams i selskab med en af guiderne, en elev på 2g-niveau.

Publiceret 13 October 2011 08:00