Borgmester Joy Mogensen fik vedtaget sit første budget med hele 27 stemmer fra S-SF-R-V og K.

Borgmester Joy Mogensen fik vedtaget sit første budget med hele 27 stemmer fra S-SF-R-V og K.

Borgmester Joy Mogensen:

Velfærd for fremtiden

Borgmesteren ser bredt budgetforlig som en investering i Roskildes udvikling

- Med dette budgetforlig mellem fem partier begynder vi på at sikre Roskildes økonomi, velfærd og udvikling i de kommende år.

Med disse ord kunne den nye borgmester, Joy Mogensen, konkludere, at et bredt flertal i byrådet nu er enige om kommunens økonomi for næste år og hovedlinjerne i udviklingen i de efterfølgende år.
Flertallet er på 28 ud af de 31 medlemmer i byrådet og består af: Socialdemokraternr, SF, Radikale, Venstre og Konservative.

For byens unge førstedame var det noget af en triumf at kunne skabe denne store enighed, der samtidig giver en stabilitet for kommunens drift, fordi kassebeholdningen forøges til at klare nye opgaver og uforudsete udgifter.

Sparer op til udvikling

Joy Mogensen lagde ikke skjul på, at der sker kraftige besparelser og omprioriteringer på 100 mio. kr. indenfor store områder som f.eks. skoler og børn.

- Men vi sparer ikke kun for at spare. Så vil det bare være lige som at pille lag efter lag af et løg, der hele tiden bliver mindre. Nu skærer vi løget igennem, og ser på, om noget kan ændres helt.

- Kommunen skal udvikle sine arbejdsgange og strukturer. Det er meningen med den innovation, som partierne bag forliget er enige om. Både for kommunens ansatte og borgerne er der brug for at tænke anderledes.

- Vi appellerer til de mange frivillige, der er i Roskilde, om at bidrage til fællesskabet. De kan være med til at bære fornyelsen og forbedringerne i Roskilde igennem.

Udviklingen skal også komme fra den investering, der foretages bl.a. i udvidelsen af Roskilde-hallerne og det nye rockmuseum på Musicon, hvortil kommunen giver 50 mio. kr., som er en forudsætning for, at en række fonde kommer med andre 70 mio.

- Vores budget har den rette balance mellem økonomisk og social ansvarlighed, mente borgmesteren - måske ikke helt overraskende.
Læs mere om resultatet af budgettet i Roskilde Avis weekend.

Ændringer stemt ned

Som alternativ til det store flertal, der står bag budget-forliget, var der ændringsforslag fra både Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Christian Holtet fra Enhedslisten ville kun være med til at spare 50 mio. så man undgik service-forringelser og afskedigelser. Til gengæld var han parat til at undvære en forøgelse af kassebeholdningen, men ville tværtimod tage yderligere 3 mio. - og så satse på et større salg af grunde. Det ændringsforslag fik kun hans egen stemme.
Dansk Folkeparti mødte med hele fire ændringsforslag:
En fælles ledelse for Østervangsskolen og den i Vor Frue, en besparelse på hovedbiblioteket - men flere midler til Sundhedsplejen og deres forebyggende arbejde, plus en større bevilling til snerydning, der efter ordfører Merete Dea Larsens opfattelse igen var sat urealistisk lavt.
Det forslag fik kun støtte fra partiets egne to medlemmer af byrådet.
Derefter kunne budgetpartierne stemme deres forlig hjem med ialt 27 stemmer, mens tre var imod.
Den konservative leder, Carsten Wickmann, der er leder af bagermestrenes organisation i Danmark, deltog ikke i mødet, fordi han var optaget af sit arbejde.
tk

Publiceret 13 October 2011 10:45