Hornslet:

Store varmeprojekter på vej

Af
Henriette Klausen

To store varmeprojekter er på vej ved Hornslet.
Bag det ene projekt står Hornslet Fjernvarme, der gerne vil opføre et nyt biokraftvarmeværk, og Djurs Bioenergi vil bygge et biogasanlæg ved Andi nordvest for Hornslet.
De to projekter hører sammen på den måde, at Hornslet Fjernvarme vil aftage varme fra Djurs Bioenergi, som årligt regner med at behandle 180.000 tons biomasse.
Hornslet Fjernvarme køber i dag fjernvarmen fra varmeplan Århus, og ved at samarbejde med Djurs Biogas kan forbrugerne årligt reducere varmeregningen med omkring 1000 kroner.
Biogasproduktionen ventes at give en besparelse på godt 19.000 tons CO2 i sparede udledninger fra landbruget.

Publiceret 13 October 2011 06:27