Arkitekt Karsten Vibild med sin nye bog. (Foto. JCJ).

Arkitekt Karsten Vibild med sin nye bog. (Foto. JCJ).

Forfatter besøger Køge Boglade

Karsten Vibild signerer sin bog "Kirke i Købstad. Ny historie om gammelt hus: Køge Sct. Nicolai Kirke" hos Køge Boglade.

KØGE: Fra Køge Museum blev i september udgivet bogen "Kirke i Købstad. Ny historie om gammelt hus: Køge Sct. Nicolai Kirke", som er skrevet af arkitekten Karsten Vibild.
Det er et stykke samtids-lokalhistorie om de omfattende restaureringsarbejder, der er blevet gennemført i perioden på kirken 1982-2005, i tæt samarbejde mellem arkitekt og menighedsråd.
Forfatteren Karsten Vibild vil være til stede i Køge Boglade i Brogade lørdag den 3. december klokken 12-13 for at signere bogen for hvem, der måtte ønske det.
Til beretningen er også tilføjet forsøg på at beskrive og formidle de mange gode oplevelser, som det smukke, store hus i den smukke lille by kan tilbyde alle besøgende. Der fortælles i korthed om restaureringsteori og om rammerne for menighedsrådsarbejde, med henblik på at tilvejebringe en samlet forståelse for forhold mellem teori og praksis.
Sct. Nicolai er opført i senmiddelalderen i 13-1400-tallet, og gotikkens historie berøres derfor bredt for at placere huset i den store, bygningshistoriske sammenhæng. Kirkens lange, overordnede historie er ikke bogens ærinde - forfatteren er ikke historiker - og er derfor kun belyst i store træk.
Men bogen vil kunne læses med udbytte af alle historisk interesserede, eller bruges som guide på en tur gennem kirken.

Publiceret 01 December 2011 17:30