Højere fart gør det muligt at køre flere tog på Østbanen.

Højere fart gør det muligt at køre flere tog på Østbanen.

Godt nyt:

Højere fart og flere tog

TRANSPORT: Regionstog har gennem tre år opgraderet Østbanen til glæde for de mange kunder på strækningerne Køge-Faxe Ladeplads og Køge-Rødvig.
Kunderne kan se frem til flere forbedringer, når den nye køreplan træder i kraft søndag den 11. december.
Teknisk set er Østbanen nu gjort klar til at sætte togenes normale hastighed op til 100 km/t. Med den nye køreplan indfører banen også faste minuttal og flere afgange. Det betyder alt i alt kortere rejsetider, som vil gøre det ekstra tillokkende at bruge toget:
- Vi er meget glade for, at vores kunder kan spare tid. Østbanen har mange pendlere, som nu kan komme hurtigere frem og tilbage, siger adm. direktør i Regionstog A/S Jens Arne Jensen.
- Mandag-fredag kører vi med halvtimesdrift i dagtimerne på begge strækninger. Aften og weekend kører vi som hidtil fast timedrift.
- Når vi har kørt nogle måneder med den høje hastighed, bliver køreplanen endnu bedre. Vi vil ikke længere koble togsættene på Hårlev Station. Dermed får vi dobbelt så mange ture på strækningen mellem Køge og Hårlev, hvor der i de travleste perioder vil køre fire tog i timen hver vej.
Jens Arne Jensen fremhæver desuden, at den nye køreplan betyder kortere ventetider ved overgang til S-tog og DSB i Køge. Dette gælder også på buslinje 630R i Faxe Syd, som giver gode forbindelser fra/til bl.a. Faxe by.

Flere forbedringer på vej

Kunderne på Østbanen har i 2011 kunnet glæde sig over de nye stationer i Grubberholm og Himlingøje. Renoveringerne vil fortsætte i 2012 med bl.a. opsætning af nye læskærme og bænke på flere stationer.
- Vi udbygger desuden banens videoovervågning, så den ikke kun omfatter togene, men også samtlige stationer. Erfaringerne med videoovervågning er positive, fordi kameraerne skaber tryghed for både kunder og personale, forklarer Jens Arne Jensen.
- Den igangværende tekniske opgradering fortsætter med indførelsen af gratis internet i togene. Desuden indfører vi et nyt informationssystem i tog og på stationer. Systemet vil give kunderne aktuel information om togdriften.
Alt i alt tilbyder Regionstog mange nye fordele for kunderne, og 2012 bliver dermed et godt år for brugerne af den kollektive trafik på Stevns og Østsjælland. Med bevillinger til nye tog og opgraderinger på stationerne har Region Sjælland og Trafikselskabet Movia skabt grundlaget for, at Østbanen bliver endnu mere attraktiv for kunderne.
pm

Kunder i alle aldre vælger Regionstog.

Kunder i alle aldre vælger Regionstog.

Publiceret 01 December 2011 13:15