Virksomhedskonsulent Sandra Greve tog sin MBA på Henley Business School ved University of Reading i England. Nu skriver hun specialet om til en lære- og debatbog, og hun er snart klar med kurser for ledere, som vil lære at reagere og lede i det højt gearede tempo, som er nødvendigt i dag.

Virksomhedskonsulent Sandra Greve tog sin MBA på Henley Business School ved University of Reading i England. Nu skriver hun specialet om til en lære- og debatbog, og hun er snart klar med kurser for ledere, som vil lære at reagere og lede i det højt gearede tempo, som er nødvendigt i dag.

Engelsk MBA-speciale bliver til bog og kurser om ny model for ledelse i turbulente omgivelser

Tiden er for hurtig til tunge strategier og énøjet topstyring, mener den erfarne virksomhedskonsulent, Sandra Greve. Med inspiration fra hospitalernes og redningskorpsenes akutindsats har hun udviklet en formel, som sikrer omstillingsevne og hurtige beslu

Af
Kim Schou

Man kan næsten se dem for sig. Bjerge af tykke akademiske afhandlinger, som udelukkende bruges som trædesten i første runde af de nye kandidaters karriereforløb. Måske fordi de nye kandidater har fået mere end nok af emnet efter et helt års intenst samliv. Måske fordi der vitterligt ikke er substans at arbejde videre med.
Den 34-årige virksomhedskonsulent og nystøbte MBA fra Henley Business School ved University of Reading vest for London i England, Sandra Greve, står i den modsatte situation. Hendes internationale MBA var tre år under vejs, fordi hun tog uddannelsen på deltid i et forpustende samspil med sit job som selvstændig virksomhedskonsulent under varemærket SenseMaker. Hun bestod med flot karakter - men den afsluttende opgave er langt fra afsluttet:
- Min MBA er i hus, men jeg har et umådeligt interessant stof at arbejde videre med. Problematikken er kort fortalt, at erhvervslivet herhjemme og globalt er blevet overhalet af en ny, lynhurtig virkelighed, som vi ikke har redskaber til at håndtere og agere i. Selv små og mellemstore virksomheder, som burde være indrettet til at reagere adræt både på forandringer omkring sig og nye ideer internt, styres efter strategier støbt i mental beton med en tidshorisont på to eller fem eller helt op til ti år.
- Strategierne giver en falsk tryghed, for de er skabt ud fra forudsætninger, som forandrer sig næsten fra dag til dag, og reelt udmanøvrerer de virksomheden, som står handlingslammet, mens mulighed efter mulighed suser forbi uden at blive udnyttet, siger Sandra Greve.

MBA

MBAen fra Henley Business School er så ny, at rektors underskrift knap er tør endnu - den kostede i øvrigt en arbejdsindsats på 90 ETCS-point, hvor en typisk MBA løber op i 60 ECTS-point. Men Sandra Greve er en erfaren og anerkendt specialist i forandringsledelse, kommunikation og optimering af processer - for nu blot at nævne enkelte af de ydelser, hun med base i det markante Jugendhuset i Varde leverer til virksomheder over hele landet.
- Jo, det var både et slid og et slæb, men det var også afsindigt interessant. Jeg afdækkede to sammenhængende problematikker, som har rent ud sagt skræmmende relevans for både danske og internationale virksomheder. Jeg fandt også en velargumenteret model for, hvordan virksomhederne kan låse sig selv ud af strategiernes og topstyringens fængsel, siger hun og fortsætter:
- Jeg har selvfølgelig ikke ene kvinde fra Danmark fundet opskriften på verdens frelse. Jeg var opmærksom på problemet med den manglende omstillingsevne og manøvredygtighed, før jeg begyndte på specialet, fordi kunderne i min virksomhed næsten i kor fortalte om symptomerne. Kimen til mit bud på en løsning fandt jeg temmelig langt væk fra erhvervslivets sfærer hos de de store sygehuses akutberedskaber og hos teams af læger, sygeplejersker, reddere, beredskabsfolk, som rykker ud til for eksempel alvorlige trafikuheld, storbrande og krigszoner.
- De har ingen strategi eller langsigtet plan at navigere efter i et tilsyneladende kaos af dræbte, sårede, vragrester, ild og røg og larm. De er trænede i at skaffe sig overblik og foretage prioriteringer og iværksætte handling her og nu. Og de fungerer ikke ved topstyring, men i kraft af den ekspertise, som hver især har. Den, der har radioen, når meldingen om en ulykke kommer ind, tager den overordnede ledelse. Herefter uddeles roller og ansvarsområdet. Næste trin er, at der vurderes og prioriteres hurtigt og benhårdt for, hvem af de tilskadekomne, der skal behandles først. Hvis der er en enkelt i yderste livsfare og tre, som har bedre chancer for at overleve, hvis de får hjælp her og nu, så de kan transporteres væk, så må den livsfarligt kvæstede vente, indtil de tre er uden for farezonen. Det gælder om at redde flest muligt bedst muligt.

Anarkistisk snakkeklub

- Alle i teamet byder ind med observationer, forslag og handling, og det kunne resultere i en fuldstændig lammet, anarkistisk snakkeklub, hvis ikke der var tale om et nøje indarbejdet system, hvor der naturligvis er en øverste ansvarlig. Men vel at mærke en lydhør ansvarlig med udpræget sans for improvisation, som styrer forløbet på et fundament af tillid.
Sandra Greves løsningsmodel for et handlingslammet erhvervsliv er ikke helt så enkel som skitseret her over - men principperne fra akutberedskabernes og udrykningsholdenes organisation og styring kan bearbejdes og videreudvikles, så de passer perfekt til virksomheder.
Alt det er Sandra Greve netop nu ved at omsætte til en lære- og debatbog, som hun håber, vil blive godt modtaget i det erhvervsliv, der netop nu - i mange tilfælde med livet som indsats - søger efter en model for omstilling til hurtigere, mere handlekraftige interne strukturer.
- Parallelt med at jeg skriver på bogen er jeg ved at udvikle både inspirationsaftener og kurser for virksomhedsledere, der føler sig parate til at omstille deres ledelses- og beslutningsstrukturer, så de bliver i stand til at reagere og agere i det højt gearede tempo, som er nødvendigt i dag. Det er ikke så let at bryde med generationers topstyrede, langsommelige og ofte vanebaserede handlingsmønstre. Der skal afmonteres mange lag livremme, sikkerhedsseler og redningskranse, men det er akut og nødvendigt, for nye tider kræver nye indsigter, nye værktøjer og ny adfærd, siger Sandra Greve.
For yderligere information se venligst www.sensemaker.dk - kontakt Sandra Greve på 26 14 04 34 og sandra@sensemaker.dk

Publiceret 10 December 2011 16:00