Plus og minus for Borup-pendlere

Borup har fået ”strækningens hurtigste tog”.

TRANSPORT: K12 – den nye køreplan for 2012 – er nu trådt i kraft. Køreplanen giver nogle forbedringer for pendlerne/passagerne, men køreplanen har også nogle uhensigtsmæssigheder.
Der bliver halvtimesdrift over hele dagen på hverdage i dagtimerne. Det kommer dog ikke den store kernekundegruppe til gode.
Minuttal fra Borup ændres fra :34 til :28. Om morgenen har det stor positiv betydning for mange kernekunder, handels- og gymnasieelever.
- Der er indsat en ekstra afgang om morgenen kl. 7.55 som DSB kalder et ”hurtigtog” endda ”strækningens hurtigste tog”. Toget har 2 minutter hurtige rejsetid end de andre tog. Man kan spørge sig selv, om det så kan kaldes et ”hurtigtog” – plus afgår det normale halvtimestog 9 minutter efter dette tog. Vil dette tog så køre tomt? Hurtigtoget brillerede på sin jomfrurejse med at være 10 minutter forsinket i ankomst til København. Det store behov for et ekstra tog er tydeligt mellem kl. 7 og 7.30, det har Borup Pendlerklub kæmpet forgæves for, siger Susan Jensen på vegne af Borup Pendlerklub
Den ene halvtimes afgang fra København får nyt minuttal fra :23 til :17, så der nu er 23 minutter og 37 minutter mellem togene i myldretiden fra København.
- Det har Borup Pendlerklub forgæves kæmpet for at få ændret. Man skal godt nok arbejde tæt på København H for at nå afgangen kl. 16.17, hvilket får betydning for mange. Kan man fremover ikke nå dette tog, skal man vente til 16.53, og kan derfor muligvis ikke nå at hente børn i Borup. Til dette issue svarer DSB, at så må vi få Køge Kommune til at have døgnåbent i institutionerne, siger Susan Jensen.

Møde med Transportministeren

Borup Pendlerklub var den 4. november til møde med Transportminister Henrik Dam Kristensen sammen med repræsentanter for Roskilde kommune og Køge Kommune, og pendlertalsmanden fra Viby.
På mødet blev fremlagt de problemstillinger pendlerne fra Borup dagligt må leve med. Transportministeren foreslog, at Borup Pendlerklub skal være medlem af ”Rettidighedsorganisationen” som er et tværgående samarbejde mellem DSB, BaneDanmark, andre togoperatører og Trafikstyrelsen.
Rettidighedsorganisationen har haft fokus på Kystbanen, og nu mener Transportministeren, at turen er kommet til det øvrige Sjælland. I skrivende stund har Borup Pendlerklub dog intet videre hørt i sagen.
Underdirektør i DSB Ove Dahl Kristensen udtaler nu, at der kommer fortsatte forsinkelser på togene i 2012.
DSB's målsætning er at holde 2011-niveau, som var præget af forsinkelser, og som reelt betyder, at DSB skal stramme sig an, da der vil komme mere sporarbejde i 2012 end der har været i 2011.
Fremtiden for pendlerne i Borup vil derfor stadig være præget af forsinkelser, aflyste tog og manglende siddepladser. Og riget fattes penge. Der er ingen penge til forbedringer.
Først når betalingsringen kommer i drift, kommer der indtægter, der skal gå direkte i infrastrukturkassen, og først når fremtidige projekter er implementeret, vil forholdende måske blive bedre.
Så pendlerne/passagererne i Borup må lære at leve med det – aflysninger, forsinkelser og manglende siddepladser.

Fremtiden i Borup Pendlerklub

Borup Pendlerklub synger derfor på sidste vers.
- Vi ønsker ikke at være DSB's forlængede arm, så det kan se ud som om vi har indflydelse, og på vegne af DSB informere om nye køreplaner og andet. Klager over forsinkede og aflyste tog behøver man ikke en pendlerklub til, det kan den enkelte lige så godt selv tage aktion på. Medlem af Rettidighedsorganisationen og indflydelse herigennem vil være et projekt som Borup Pendlerklub bruger den sidste energi på, slutter Susan Jensen.
Se også www.boruppendlerklub.dk.
pm

Borup Station. (Privatfoto).

Borup Station. (Privatfoto).

Publiceret 12 December 2011 14:45