Skat på bytur

Skattecenter Esbjerg gennemførte natten til lørdag den 10. december i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi samt en repræsentant for Beskæftigelsesministeriets tilsynsmyndighed en kontrolaktion rettet mod værtshuse og diskoteker i skattecenterets o

Af
/rwe

Julefrokosten ender sommetider med en efterfølgende bytur. Skattecenter Esbjerg med følge har formentlig ikke været til julefrokost inden, men her var man også på bytur natten til lørdag den 10. december.

Formålet var ikke at danse og drikke juleøl, men derimod at se på sort arbejde, snyd med arbejdsløshedsdagpenge samt indtægtsregistrering særligt i forbindelse med entré og garderobe.

I alt 28 virksomheder blev besøgt, og i 10 af virksomhederne kunne man konstatere, at der var forhold, som kræver myndighedernes opfølgning. Det drejer sig om manglende/forkert fungerende kasseapparater, manglende indslag på kassen, manglende registreringer af ansatte/udbetalt løn samt manglende udfyldelse af logbog.

Derudover blev der foretaget interview af 61 ansatte, heraf var fire på offentlige ydelser (kontanthjælp, dagpenge eller understøttelse), tre på arbejde på første dag og fire personer mistænkes for at have arbejdet sort.
En logbogskontrol i en virksomhed, der tidligere på grund af rod i registreringerne vedrørende ansatte er pålagt i en 12 måneders periode dagligt at føre nøje registreringer af de ansatte i en logbog, viste ifølge Skat, at man tilsyneladende ikke havde forstået budskabet, og virksomheden bliver derfor nu indstillet til en bøde på kr. 6.100.

Skat forklarer endvidere, at Skat, Syd- og Sønderjyllands Politi samt repræsentanten for Beskæftigelsesministeriets tilsynsmyndighed alle steder blev taget godt, men at kontrolaktionen viser, at der fortsat er et mindretal af virksomheder, der ikke evner/ønsker at overholde gældende regler. Der vil derfor også fremover blive gennemført lignende aktioner.

Publiceret 12 December 2011 09:00