Den nye kunststofbane skal ligge ved siden af Strøbyhallen. (Foto: JCJ).

Den nye kunststofbane skal ligge ved siden af Strøbyhallen. (Foto: JCJ).

Stor anerkendelse til AIK 65 Strøby

STRØBY: AIK 65 Strøbys fodboldafdeling har i 2010 ansøgt Stevns Kommune om placering af en kunstgræsbane ved Strøbyhallen. Andre fodboldklubber i kommunen har samme ønske, og kommunen har på budget 2012 afsat et beløb på 3 millioner kroner til en sådan investering.
I sidste uge har Natur-, Kultur- og Fritidsudvalget behandlet disse ansøgninger og har indstillet til kommunalbestyrelsen af en sådan bane skal ligge ved Strøbyhallen og vil komme til glæde for alle fodboldspillere i Stevns Kommune.
- Dette er en stor anerkendelse af det store frivillige arbejde og den dynamik, der findes i vor fodboldklub samt en indstilling, der viser respekt for det arbejde, der udføres kommunens største fodboldklub med mere end 450 aktive, siger formand Bjarne Munch.
Bestyrelsen i fodboldklubben afventer naturligvis den endelige vedtagelse; og står parat til at fortsætte projekteringen og forhandlingerne med potentielle leverandørere, som man forventer påbegyndt straks i det nye år og banen kan forventeligt at tages i anvendelse i efteråret 2012.
Samtidig kan det meddeles at projektet med haludvidelsen er gået ind i en ny fase, og et nyt og mere detaljeret projektoplæg er udarbejdet og fremsendt til kommunen, som formodentlig vil beslutte at sende projektet i et udbud blandt relevante leverandører, også i begyndelsen af det kommende år.
- Som fodboldformand, må jeg erkende, at det kræver et stort engagement at involvere sig dybt i sådanne projekter, og at det viser sig, at give positivt resultat er naturligvis glædeligt, ikke mindst for vore yngre og kommende generationer i fodboldklubben, siger Bjarne Munch, der i samme åndedrag roser de kommunale ansatte og de politisk valgte for at tage klubbens ansøgninger seriøst, give "taletid" og ikke mindst bakke op om nødvendigheden om, at der skal investeres i nye og bedre faciliteter, hvis klubbens tilbud til unge og ældre - drenge og piger - skal være tidssvarende og tilstrækkelige attraktive for at tiltrække og fastholde såvel udøvere som frivillige trænere og ledere.
Der har også i de drøftelser, som har været undervejs, blevet vist stor forståelse for hvad idrætslivet, specielt fodbolden, betyder for lokal samfundet både med hensyn til sundheds-fremmende og socialt.
- De omtalte projekter vil afgjort give helt nye muligheder for at videreudvikle for fodboldklub og fodbolden i Stevns kommune i mange år fremover, slutter Bjarne Munch.
pm

Publiceret 12 December 2011 09:00