Randers :

Virksomhed skal slippe for yderligere støjdæmpning

Af
Dan Jensen

Trods klager over støj vil forvaltningen i Randers Kommune lade en virksomhed slippe for at lave yderligere støjdæmpning.
Sagen drejer sig om støj fra virksomheden Peterson Packaging på Mirabellevej.
Efter at der er klaget over støj har virksomheden lavet støjdæmpende tiltag for 225.000 kroner. Tiltag som man troede var tilstrækkelige til at støjkravene kunne overholdes.
Nu har et firma imidlertid udført en måling og konstateret, at støjkravet ikke er overholdt i tidsrummet mellem kl. 18 og 22.
ifølge virksomheden vil det rundt regnet koste 1 mio.kr. at nedbringe støjen med yderligere 5 dB(A) i aftentimerne.
På den baggrund har virksomheden ansøgt, om det er muligt at få en dispensation med hensyn til at overholde støjkravene.
Og det ser ud til at ønsket bliver accepteret.
Forvaltningen indstiller således at Peterson Packaging skal have dispensation til ikke at overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i aftenperioden.
Sagen skal behandles i Miljø- og teknikudvalget på torsdag.

Publiceret 12 December 2011 06:30