(Colourbox).

(Colourbox).

Fastholder højt serviceniveau

For redningsberedskabet

KØGE: Køge Kommune skal også fremover betjenes af 16 brandmænd, heraf 10 på deltid. Det har et flertal i Byrådet besluttet.
Derved fastholdes det nuværende, høje serviceniveau for det kommunale redningsberedskab. Som noget nyt oprettes et ungebrandvæsen i 2013, og der skal udarbejdes et økonomisk overslag over, hvad det vil koste at bygge en ny brandstation.
Serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab, som Byrådet nu har godkendt, bygger på faglige vurderinger, foretaget af Brand & Redning Køge.
Serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab sendes til Beredskabsstyrelsens kommentering og kan herefter danne grundlag for kommunens udbudsforretning. I dag er det Falck, der står for redningsberedskabet i Køge Kommune.
pm

null

Publiceret 21 December 2011 08:45