Der sker flest spritulykker i Syddanmark.

Der sker flest spritulykker i Syddanmark.

Flest spritulykker i Syddanmark

Der sker rigtig mange spritrelaterede uheld på de danske veje. Men der er stor forskel på hyppigheden, hvis man deler det op geografisk. Det viser Vejdirektoratets opgørelser. Ifølge dem sker der flest sprituheld i Syddanmark, mens det er rimeligt sikkert

Hver dag sker der en trafikulykke, hvor nogen kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt som følge af spritkørsel i Danmark.
Fra 2006-2010 var der ifølge Vejdirektoratet 2616 dræbte eller svært tilskadekommende over hele landet, og når man opgør tallene i forhold til Vejdirektoratets seks vejcentre per år, kan man se, at der er visse forskelle.
I Syddanmark er der således 90 dræbte eller svært tilskadekommende i 2010, som er den seneste opgørelse - mens andenpladsen indtages af landets tættest befolkede område – region Hovedstaden med 73 ofre.
- Det er skræmmende, at der fortsat sker så mange spritrelaterede ulykker, når vi vel alle sammen godt ved, at man ikke skal køre, når man har drukket. Og tallene viser jo tydeligt, at dette her ikke er et storbys problem, som man kan tage let på, fordi man bor på landet. Vi må alle sammen være mere ansvarlige bilister, siger Jytte Ørum Nørup, der er sekretariatsleder for Færdselssikkerhedsudvalget i Vejdirektoratet.

Jyder bedst og værst

Generelt udgør andelen af dræbte, i trafikulykker hvor der indgår spiritus, mellem godt 20 til knap 30 procent af samtlige trafikdræbte i de seks vejcentre i 2010.
De mest markante udsving ses i Hovedstaden, hvor antallet af dræbte i spritulykker er steget fra ni i 2009 til 16 i 2010. Til gengæld er antallet af alvorligt tilskadekommende faldet fra 82 til 57 i samme periode. Østjylland tager prisen for største fald med cirka 42 procent fra 108 dræbte og alvorligt tilskadekommende i 2009 til 63 året efter.
De fleste områder har på trods af de høje tal dog et fald i forhold til tidligere år. Kun Midt/Vestjylland har en lille stigning. Til gengæld er der åbenbart ikke helt så mange spritbilister – i hvert fald har Midt/Vestjyderne samlet set de laveste tal over to år.


Antal Dræbte/svært tilskadekommende i Spritulykker 2010 opgjort efter Vejdirektoratets vejcentre

Hovedstaden:
2009: 91
2010: 73

Midt/vestjylland:
2009: 42
2010: 44

Nordjylland:
2009: 66
2010: 43

Sjælland:
2009: 63
2010: 53

Syddanmark:
2009: 126
2010: 90

Østjylland:
2009: 108
2010: 63

Publiceret 21 December 2011 14:00