Soile Jensen.

Soile Jensen.

Hverdags rehabilitering er en succes

GREVE: Tre ud af fire borgere oplever øget livskvalitet og har opnået bedre funktionsevne.
Det viser en evaluering blandt 27 ældre Greveborgere, som har været igennem et forløb for borgere med potentiale til at blive mere selvhjulpne. 75-årige Soile Jensen er én af dem, og hun er glad for forløbet.
Et projekt med hverdagsrehabilitering af borgere med potentiale til at blive mere selvhjulpne og til at leve et liv uafhængigt af hjemmepleje og hjælp har været en succes. 27 Greveborgere har deltaget i undersøgelsen, og heraf er de 25 blevet selvhjulpne eller har fået behov for mindre hjælp. 75 procent oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og 78 procent har forbedret deres fysiske evner.
75-årige Soile Jensen er en af de 27 Greveborgere, som har deltaget i forsøgsordningen, og hun er ikke i tvivl om, hvad det at være selvhjulpen betyder for hende:
- Det betyder alt! Man vil gerne være selvhjulpen og selv kunne udføre det, man kunne før. Jeg kom hjem fra hospitalet i en kørestol, men nu kan jeg gå med en rollator og selv tage tøjet af og på og foretage mit toilette, siger Soile Jensen.
- Forleden var jeg også i Netto og købe ind sammen med min mand; og det er mit mål at kunne komme til at gå til sang og pensionistsvømning igen.
For Greve Kommune er ordningen med titlen ”I gang igen – aktiv hvor livet leves” også en succes, men der skal arbejdes lidt for den.
- Udover det oplagte positive aspekt for borgerne har hverdagsrehabilitering selvfølgelig også et potentiale i forhold til at reducere udgifterne til hjemmeplejeydelser, så ordningen er på alle måder en succes, siger næstformand i Social- og Sundhedsudvalget Kirsten Stuckert.
- Men det handler måske lige så meget om, at vi skal skabe en anden kultur i forhold til det at modtage hjemmepleje. Vi vil så gerne hjælpe de ældre borgere, men undersøgelsen viser jo, at der er alt at vinde ved i stedet at prøve at gøre borgere med potentiale mere selvhjulpne.
Projekt ”I gang igen – aktiv hvor livet leves” fortsætter i 2012, hvor målgruppen udvides og de resterende medarbejdere i hjemmeplejen kommer på kursus. Derefter vil projektet overgå til drift i hjemmeplejen.
pm

Publiceret 21 December 2011 15:15