Teknik- og Miljødirektør Torben Nøhr. (Arkivfoto: DS).

Teknik- og Miljødirektør Torben Nøhr. (Arkivfoto: DS).

Køge Jorddepot indgår aftale med Køge Havn

Daglig ledelse af Køge Jorddepot overgår til Køge Havn. Aftalen er med til at sikre koordineringen af store projekter på havnen.

KØGE: Fra nytår overgår den daglige ledelse af Køge Jorddepot til Køge Havn.
Jorddepotet har hidtil haft sin egen direktør, Teddy Jacobsen, der har været med til at skabe grundlaget for Jorddepotet på basis af sine erfaringer med et tilsvarende depot ved Prøvestenen i København.
Jorddepotet er imidlertid nu inde i en driftsfase, og da Jorddepotets formål er at skabe nye landarealer til en udvidelse af Køge havn, har det været naturligt at indgå et samarbejde med Havnen om den fremtidige drift.
Det af Byrådet nedsatte Jorddepotudvalg fortsætter uændret, og i kommunens administration er det fortsat Teknik- og Miljødirektøren, der har ansvaret for styringen af Køge Jorddepot.
Jorddepotudvalgets formand, Flemming Christensen (C), glæder sig over den nye aftale, som vil være med til at sikre det bedst mulige grundlag for en samordning af Jorddepotets aktiviteter og Havnens udvidelsesmuligheder.
Direktøren for Køge Havn, Thomas Kampmann, er parat til at tage udfordringen op og vil nu sikre, at der stilles de fornødne ressourcer til rådighed fra Havnekontorets side i samarbejde med det personale, der til dagligt er placeret på selve Jorddepotet.
- Den nye aftale mellem Køge Jorddepot og Køge Havn holder sig indenfor budgettets rammer og sikrer samtidig, at  koordineringen af de store projekter på havnen bliver lettere, fortæller Teknik- og Miljødirektør, Torben Nøhr.
pm

Udsigt over Køges havneområde - Køge Kysts udviklingsområde.

Udsigt over Køges havneområde - Køge Kysts udviklingsområde.

Publiceret 21 December 2011 12:00