- Det er ingen hemmelighed, at vores velfærdssamfund er under pres i disse år, siger Køges borgmester Marie Stærke. (Arkivfoto).

- Det er ingen hemmelighed, at vores velfærdssamfund er under pres i disse år, siger Køges borgmester Marie Stærke. (Arkivfoto).

Mere damp på nytænkning og udvikling

Ny investeringspulje skal styrke nye velfærdsløsninger i Køge kommune.

KØGE: Mere damp på nytænkningen og udviklingen af den offentlige service. Det er kort og godt formålet med den nye investeringspulje på 10 millioner kroner, som Byrådet har afsat i budgettet for 2012.
Byrådet har nu besluttet en proces for, hvordan kommunens afdelinger og institutioner kan få del i puljen.
- Det er ingen hemmelighed, at vores velfærdssamfund er under pres i disse år, siger borgmester Marie Stærke og fortsætter:
- Efterspørgslen på offentlig service stiger i takt med, at der bl.a. kommer flere og flere ældre borgere – og samtidig bliver der færre penge og færre hænder at gøre godt med. Derfor skal vi finde nye, smartere og billigere måder at levere god service til borgere på, forklarer Marie Stærke om baggrunden for puljen.
- Ofte kræver det startkapital at kunne føre nye idéer ud i livet - penge som ikke er til stede i kommunens budgetter i dag. Det har vi derfor rådet bod på med den nye investeringspulje, som gerne skal sætte godt gang i kreativiteten i kommunens forskellige afdelinger.
Tanken med den nye investeringspulje er, at et fagområde kan søge penge fra puljen til at skyde i konkrete udviklingsprojekter. Eksempelvis nye tekniske hjælpemidler, som kan gøre ældre mere selvhjulpne.
I takt med at udviklingsprojektet udløser besparelser gennem omlægning af ydelsen eller arbejdsgangene, tjener investeringskronerne sig selv hjem, går tilbage i puljen og kan blive startkapital i nye projekter.
Køge Kommune har i forvejen gode erfaringer med denne finansieringsmodel fra Energispareprojektet.
pm

Publiceret 21 December 2011 05:45